Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Aizkrauklē izveido uzņēmējdarbības atbalsta centru

24 August 2017

27. jūlijs, 2017

Aizkraukles novada domes sēdē nolemts izveidot Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centru, kura mērķis būs sniegt informāciju un konsultatīvu atbalstu personām, kuras ir sākušas vai vēlas sākt uzņēmējdarbību Aizkraukles novadā un tās apkārtnē. Deputāti apstiprināja Uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikumu un iepazinās ar tā vadītāju Baibu Kelleri.

Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar 6 partneriem piedalās projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, kuru finansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Projekta lielais mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi plašam iedzīvotāju lokam, piemēram, izveidojot mentoru – konsultantu tīklu, organizējot apmācības, iekārtojot telpas utt., taču Aizkraukles novada pašvaldības tiešie ieguvumi projektā ir Uzņēmējdarbības centra izveide, darbā pieņemts uzņēmējdarbības speciālists, kurš vadīs Uzņēmējdarbības atbalsta centru, finansiāls atbalsts divu Uzņēmēju dienu organizēšanai, kā arī iespēja piedalīties virknē dažādu pieredzes apmaiņu, semināru un citos informatīvos pasākumos.

 

Aizkraukles novada pašvaldības daļa projektā ir 51695.23 EUR, no kuriem 85% sedz Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam. Kaut arī Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centrs izveidots kā viena no projekta aktivitātēm, paredzēts, ka tas turpinās darbu arī pēc projekta noslēgšanās 2019.gadā.

 

Saskaņā ar domes lēmumu Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centrā strādās viens speciālists, un centrs atradīsies Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1 – 52, Aizkraukles pilsētā. Uzņēmējdarbības centra vadītāju Baibu Kelleri var sazvanīt pa tālruņiem 64901029, 26227581, kā arī var pieteikties uz konsultāciju pa e-pastu baiba.kellere@aizkraukle.lv.

Tāpat arī facebook.com ir izveidota Uzņēmējdarbības atbalsta centra lapa: Facebook. 

 

Saite uz rakstu

Saite uz partnera mājaslapu

 

Centra atklāšana notiks š.g. 8.septembrī plkst. 11:00 Lāčplēša ielā 1 – 52, Aizkrauklē.

Related tags:

Last updated: 26.06.2024 15:10