Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Antalieptės ir Kamariškių dvaro parkuose pradedami brandžių medžių ir jų augimviečių tvarkymo darbai

28 July 2021

Senųjų dvarų ir miestelių parkų biologinės įvairovės išsaugojimas yra aktualus, ypač dabar, kai „sparčiai modernėjanti visuomenės dalis“ pateisina ir net skatina senųjų želdinių ar jų dalių (ypač brandžių medžių, neatitinkančių „štampuoto grožio“ standartų) naikinimą, skleisdami šokiruojančią mintį „Naujom kartom reikia palikti jaunus medelius, lai auga…”.

Tokiam požiūriui nepritaria Intereg LAT-LIT projekto Nr. 476 Save Past for the Future „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ projekto rengėjai ir vykdytojai, siekiantys išsaugoti išlikusius Kamariškių dvaro ir Antalieptės parkų (Zarasų r.) želdinius, ypatingą dėmesį skiriant vertingų brandžių medžių būklės pagerinimui ir jų augaviečių sutvarkymui, teritorijų pritaikymui visuomenės ir gamtosaugos reikmėms. Tai neabejotinai svarbi istorinės atminties, krašto tradicijų, biologinės įvairovės išsaugojimo ir puoselėjimo galimybė, skatinanti visuomenės švietimą kultūros ir gamtos paveldo apsaugos srityse.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, aprėpiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Pirmieji želdinių tvarkymo darbai bus vykdomi atsižvelgiant į projekto vykdytojų sukauptą parkų biologinės įvairovės tyrimų medžiagą bei kvalifikuotų arboristų, ne vienerius metus dirbančių brandžių medžių lajų tvarkymo ir žaizdų gydymo srityse, rekomendacijas.

Senuosiuose parkuose prieglobstį randa išskirtinė fauna ir flora, todėl projekte numatomi darbai yra orientuoti į gamtinių vertybių būklės pagerinimą ir jų teikiamų ekosisteminių paslaugų istoriniuose parkuose palaikymą. 2020 m. VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo“ ekspertai Antalieptės ir Kamariškių dvaro parkuose atliko dendrologinius ir biologinės įvairovės (kempiniečių grybų, lapiškųjų ir krūmiškųjų kerpių bei epifitinių samanų rūšių) tyrimus. Tvarkymui atrinkti medžiai yra pasiekę gamtinę brandą ir tapę vertinga buveine įvairiems organizmams – daugelis medžių yra drevėti, su uoksais, kurie yra puikios mikrobuveinės šikšnosparniams, vabzdžiams, paukščiams. Biologinės įvairovės tyrimų pagrindu atrinkti didelę ekologinę vertę turintys medžiai ir numatyti jų tvarkymo darbai. Antalieptės parke Intereg LAT–LIT projekto “Save past for the future Nr. 476“ lėšomis planuojama sutvarkyti 20 brandžių medžių (mažosios liepos, paprastieji klevai ir ąžuolai), Kamariškių parke – 10 medžių (paprastoji vinkšna, kalninė guoba, mažalapės liepos, paprastieji klevai). Medžių lajos tvarkymu (priežiūros genėjimas, silpnas lajos redukcinis genėjimas, lajos sutvirtinimas dinaminiu lynu ir kt.) ir žaizdų gydymu siekiama ne tik pagerinti medžių sanitarinę būklę, bet ir išsaugoti retas kempiniečių grybų, lapiškųjų ir krūmiškųjų kerpių, epifitinių samanų rūšis.

Projekte dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės administracija, VŠĮ „Inovatorių slėnis“, Preili savivaldybė (Latvija) ir VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“.

Projektui skirtas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Zarasų rajono savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Gitana Kolienė,

Zarasų rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Last updated: 21.06.2024 11:26