Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Article in the Silute’s local newspaper

14 June 2018

2018 metų balandžio mėnesį Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su Saldus miesto savivaldybės administracija (Latvija) pasirašė projekto finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Viešųjų miesto teritorijų atkūrimas Šilutėje ir Saldus“ (Public Urban Areas Regeneration in Silute and Saldus). Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo bei Šilutės rajono ir Saldus miesto savivaldybių biudžetų. Projekto pagrindinis partneris yra Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – išvalyti ir atkurti visuomenines Šyšos upės senvagės (Šilutė) ir Nākotnės tvenkinio (Saldus, Latvija) teritorijas, turinčias aplinkosaugos problemų

Įgyvendinus projektą pagerės Šilutės ir Saldus miestų viešųjų teritorijų būklė, bus išvalytos ir atkurtos teritorijos ir vandens telkiniai, kurie šiuo metu neatitinka aplinkosaugos reikalavimų. Švaria ir sutvarkyta teritorija naudosis miestų gyventojai bei svečiai. Projekto vykdymo teritorijose bus organizuojama aplinkos stebėsena (monitoringas) dėl žmogaus veiklos keliančios žalingą poveikį gamtai. Projekto lėšomis bus perkami pėsčiųjų dviračių tako tęsinio, Tilžės ir Žemaičių Naumiesčio gatvių (viso 500 m), projektavimo darbai.

Projekto metu abiejų savivaldybių veiklos sritys sustiprins tarpvalstybinį Lietuvos ir Latvijos šalių bendradarbiavimą miesto aplinkos planavimo ir aplinkosaugos problemų valdymo srityse, skatins keitimąsi gerąja patirtimi ir bendradarbiavimo plėtojimą.

Projekto pabaiga: 2020-03-31. Bendra Lietuvos ir Latvijos projekto vertė –  623 401,33 Eur, projektui skirta parama iš Europos regioninės plėtros fondo sudaro (ERPF) – 529 891,13 Eur.

Last updated: 23.04.2024 12:44