Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Article SalesLabs in Rezekne Academy of technologies

05 February 2018

RTA īsteno projektu “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs”

Šobrīd augstāko izglītību studē un darba tirgū ienāk tā saucamā Y paaudze iepriekš vairāk saukti par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē un dara lietas vienlaicīgi, lasa pārsvarā īsus tekstus – virsrakstus un ir viegli garlaikoti. Viņi ir atvērti, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti. Laiski, bet tajā pašā laikā radoši problēm-risinātāji. Maiņas darbu gatavi paveikt ātrāk, jo vēlas dinamisku vidi un alkst pārmaiņas, tamdēļ pildīt pienākumus viņus ir jāiesaista. Lieli domātāji un no elektrības pieslēguma atkarīgi. Viņi ir vairāk komandas cilvēki nekā iepriekšējās paaudzes, pieņem dažādību, novērē sociāli atbildīgas vērtības, ir pasaules ceļotāji un vēlas 24/7 servisu. Šī paaudze ir pārmaiņu priekšneši tam, kādas izmaiņas mūs sagaida gan darba vidē un kultūrā, gan arī izglītības sistēmā, jo viņu ir daudz (80 milj.) un viņi ir uz ilgu laiku. Lai būtu gatavi pārmaiņām un atvieglotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īsteno projektu SalesLabs (Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās), kura ietvaros tiks uzlaboti 10 studiju kursi, balstoties uz jaunu metodiku (uz problēmu/projektiem balstīta mācīšanās, termins angliski PBL). Pēc būtības tās ir studijas darba vidē, kad studenti apgūst vielu, meklējot risinājumu konkrētai problēmai grupās, kas atbilst noteiktai kursa sadaļai. Pasniedzējs ir moderators starp uzņēmumu un studentiem, piedāvā literatūras avotus, apspriež iespējamās risinājuma alternatīvas un palīdz tās īstenot. Pasniedzējs nenorāda pareizo vai nepareizo problēmas risināšanas ceļu, tomēr 30% no darba novērtējuma sastāda tieši studentu grupas iegūtais rezultāts, ko novērtē arī uzņēmums. Lai ieviestu šo metodi, katrā valstī tiek atlasīti 10 īpaši eksperti, pasniedzēji – mentori, 10 Latvijā un 10 Lietuvā. Nu pat novembra mēnesī notika jau pirmās 2 dienu apmācības, kuras vadīja PBL metodes doktore Prof.Jurate Semeskaite. Šī metode ir populāra Dānijā (Aalborg) un Vācijā (Aachen).

No Ekonomikas un pārvaldības fakultātes projektā darbosies Iveta Dembovska, Daina Znotiņa un Liene Amatova-Salmane (Studiju virziens „Ekonomika”), Sandra Murinska (Studiju virziens “Informācijas un komunikācijas zinātnes”), no Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Daina Apele (Studiju virziens „Mākslas”), bet no Inženieru fakultātes Inese Silicka un Silvija Mežinska (Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”), Guntis Koļčs un Andris Igavens (Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”) un Jurijs Musatovs (Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija). Apmācību laikā, pasniedzēji iepazinās ar kolēģiem, ar kuriem kopā tiks veikta sadarbība turpmāko 3 gadu laikā, kā arī tika iepazīta jaunā mācību metode. Nākamās apmācības paredzēta RTA 13.-14. Decembrī uz kurā tiek laipni aicināti visi interesenti! Sekojiet mūsu mājas lapai facebook, kur tiks izvietota precīza apmācību programma, www.facebook.com/saleslabor

Pirmās tikšanās laikā Šauļos tika sagatavoti arī projekta Logo, balsošana par kuriem turpinās arī šobrīd. Ir izstrādāti divi iespējamie projekta logo varianti, kas redzami attēlos. Spied “like” attēlotajam logo, kuram, tavuprāt, ir jākļūst par oficiālo projekta logo. https://ejuz.lv/saleslabs

Eksperti:

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Link- https://www.rta.lv/aktualitates/1258

Last updated: 21.06.2024 11:26