Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Balts’ Road-Towards an Overall Objective

31 January 2018

Nations of Lithuania and Latvia are since long close neighbours that are connected by ancient Balts culture. This culture is of unique and irreplaceable value. It is priceless because it laid the foundation for communication between neighbouring countries and a beginning of common origins. While promoting cross-border cooperation and relations between Lithuania and Latvia it is essential that common Balts culture would remain interesting to everyone and Balts traditions would encourage interest of local and foreign citizens in regions of Lithuania and Latvia, its traditions and crafts.

National Regions Development Agency together with partners from Lithuania and Latvia is implementing a project called ”International cultural route Balts’ Road” concept of which is developed on the basis of common linguistic, archaeological, historical and intercultural perception of balts tribes and evaluated tendencies of tourist needs and behaviour. In order to encourage interest of tourists in territories inhabited by balts tribes, tangible and intangible heritage, in guardians of balts culture and project activities the partners intend to create an intercultural tourist path “Balts’ Road” and present balts culture in a modern and innovative way.

Visitors of International Trade and Achievement Exhibition “Siauliai 2017” were the first ones to watch a unique virtual reality film. Modern technologies instantly transferred each participants to the territories that were inhabited by balts tribes, surrounded them with wild charming nature, let them feel the breathing of lynxes, and see from the bird’s eye view where the balts tribes lived. All those who watched the film claimed that it aroused unforgettable emotions and a desire to get acquainted with the balts culture.

Team of “Prigimtinės kultūros institutas” led by archeologist V. Vaitkevičius is already preparing a feasibility study. Here the Balts Path is seen as a phenomenon which is very much alive and kicking. Despite its cultural importance it is closely related to universally shared values that are manifested in a responsible approach towards the surroundings, development of sustainable economy, promotion of equal human rights and opportunities.

During feasibility study the most important objects that will reflect balts culture, enable to become acquainted with specific natural heritage, customs and ancient balts traditional crafts are chosen and are being included in the tourist path. The established tourist route will enhance the desire of knowledge of tourists and locals and enable them to discover a source of inspiration. We will invite to try this tourist route soon.

Local communities, those who foster and guard balts culture, craftsmens and small business entrepreneurs (including providers of food, accommodation and other services) are invited to become ambassadors of the “Balts’ Road” and be visible in the tourism path. Already this spring we will invite potential representatives of the “Balts Path” to training sessions where we will acquaint them with traditions of balts culture, provide knowledge about how to meet tourist groups, prepare educational programmes, present traditional crafts, food and accomodation services provided.

 

This article is drafted using European Union’s financial assistance. National Region’s Development Agency is responsible for the content of this article. Under no circumstances does this article reflect the opinion of the European Union.
The total budget of the project is EUR 763,402.35. EUR 648,892 of the total is European Regional Development Funds co-financing.
More information about the project on the official website of the National Region’s Development Agency https://nrda.lt/baltu-kelias/

 

Baltų kelias – bendro tikslo link

Nuo seno Lietuvos ir Latvijos tautas sieja ne tik glaudi kaimynystė, bet ir senovės baltų kultūra. Šios kultūros vertybė yra unikali ir nepakeičiama, turinti neįkainojamą vertę, nes būtent baltų kultūra tapo kaimyninių šalių bendravimo pagrindu, bendros kilmės pradžia. Puoselėjant Lietuvos ir Latvijos draugystę, bendradarbiavimą per sieną svarbu, kad bendra kultūra, baltų kultūra, liktų įdomi kiekvienam, o baltų tradicijos kviestų vietinius bei kitų šalių gyventojus domėtis Lietuvos, Latvijos regionais, tradicijomis, amatais.

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriais iš Lietuvos ir Latvijos įgyvendina projektą „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ (LLI-187), kurio koncepcija parengta remiantis kalbine, archeologine, istorine, bendrakultūrine baltų genčių samprata bei įvertintomis turistų poreikių ir elgsenos tendencijomis. Siekiant skatinti turistų domėjimąsi baltų genčių gyventomis teritorijomis, materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu, baltų kultūros sergėtojais, projekto veiklomis partneriai numato sukurti tarpvalstybinį turistinį kelią Baltų kelias, o baltų kultūrą pristatyti moderniais ir inovatyviais būdais.

Verslo ir pasiekimų parodos Šiauliai 2017 lankytojai pirmieji galėjo pamatyti unikalų virtualios realybės filmą. Moderniosios technologijos kiekvieną parodos dalyvį akimirksniu perkėlė į baltų genčių gyventas teritorijas, apsupo kerinčia laukine gamta, leido pajusti lūšių alsavimą ir iš paukščio skrydžio pamatyti, kur gyveno baltų gentys. Visi žiūrėję teigė, kad šis virtualios realybės filmas sukėlė neužmirštamų emocijų ir pažadino juose norą pažinti baltų kultūrą.

Prigimtinės kultūros instituto komanda, vadovaujama archeologo V. Vaitkevičiaus jau rengia galimybių studiją. Joje Baltų kelias įsivaizduojamas kaip pulsuojantis reiškinys, kuris be kultūrinės reikšmės dar glaudžiai susijęs su bendražmogiškomis vertybėmis, kurios reiškiasi kaip atsakingas požiūris į supančią aplinką, tvarios ekonomikos kūrimas, lygių žmonių teisių ir galimybių puoselėjimas. Galimybių studijos metu atrinkami ir į turistinį kelią įtraukiami svarbiausi objektai atspindės baltų kultūrą, leis pažinti savitą gamtos paveldą, papročius bei senovės baltų tradicinius amatus. Sukurtas turistinis maršrutas didins turistų ir vietinių gyventojų pažinimo norą, leis atrasti įkvėpimo šaltinį. Juo kviesime keliauti jau visai netrukus.

O vietos bendruomenės, baltų kultūros puoselėtojai ir sergėtojai, amatininkai ir smulkieji verslininkai (įskaitant maitinimo, apgyvendinimo ir kitų paslaugų teikėjai) kviečiami tapti Baltų kelias ambasadoriais ir būti matomais turistiniame kelyje. Jau šį pavasarį potencialius Baltų kelias atstovus kviesime į mokymus, kuriuose supažindinsime su baltų kultūros tradicijomis, suteiksime žinių kaip tinkamai sutikti turistų grupes, rengti edukacines programas, pristatyti tradicinius amatus, teikiamas maitinimo, apgyvendinimo paslaugas.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Visas projekto biudžetas – 763 402.35 Eur. Iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 648 892.00 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros internetinėje svetainėje https://nrda.lt/baltu-kelias/

 

 

Last updated: 26.06.2024 15:10