Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

BALTŲ KELIAS: Lietuva ir Latvija telkiasi bendram kultūrinio turizmo keliui

29 August 2018

Sutelktomis Lietuvos ir Latvijos jėgomis pradedamas įgyvendinti Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ projektas. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį „Baltų kelio“ maršrutą, kuris apjungtų jau egzistuojančius maršrutus bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvoje ir Latvijoje. Kuriant ir įgyvendinant esminę projekto idėją siekiama didinti Baltų kultūros pažinimą ir reprezentavimą, skatinti visus keliaujančius iš naujo pažinti regionus, juose įsikūrusius amatininkus, pasigrožėti unikalia gamta.

Ar kada pagalvojote, kad žmonės, gamta ir kultūra, kurioje gyvename, turi neatrastų paslapčių, net stebuklų? Lietuvos ir Latvijos žemėse pilna neatrastų skonių, kvapų, kitų potyrių, kuriais žavisi užsienio turistai. Didžiąją dalį turtų esame paveldėję nuo senų laikų, kai čia gyveno baltų gentys: žiemgaliai, kuršiai, lietuviai, sėliai ir kt. Ar mes patys tai žinome? Ar dirbame tam, kas ir šiandien esantis paveldas būtų įdomus, atraktyvus, patrauklus šiandienos žmogui? Šiaulių turizmo informacijos centras, Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Žiemgalos planavimo regionas, Kuržemės planavimo regionas, Jelgavos miesto savivaldybė ir Talsi apskrities savivaldybė pažadėjo padėti atrasti tai, kas dar neatrasta, ir netradiciniais būdais bei priemonėmis supažindinti su Lietuvos ir Latvijos regionais, senosiomis Baltų tradicijomis, jų aktualumu šiandienos žmonėms ir kultūrai. Sutelkę bendras jėgas mes pradėjome įgyvendinti projektą Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“.
„Baltų kelias“ ne tik skatins domėtis savo protėvių Baltų kultūra, bet ir formuos bei plės Lietuvos ir Latvijos svetingumo ir turistinio patrauklumo įvaizdį. Šis maršrutas kuriamas vadovaujantis darnaus turizmo vystymo principais, turint ambicijų ateityje ,,Baltų kelią“ integruoti į Europos kultūros kelių žemėlapį, kad visa Europa galėtų pasidžiaugti Lietuvos ir Latvijos išskirtinumu.
Didelis dėmesys sutelktas gerinti ir užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų, produktų kokybę, įvairovę ir prieinamumą tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Pagal specialias mokymų programas bus rengiami mokymai, seminarai abiejų šalių amatininkams, tautodailininkams, turistinių paslaugų teikėjams. Daug dėmesio bus skiriama valstybių verslo subjektams, maitinimo bei apgyvendinimo įstaigoms, kad keliaujantiems projekto kuriamu tarpvalstybiniu turistiniu maršrutu ,,Baltų kelias“ būtų užtikrintas kokybiškas aptarnavimas. Taip pat bus parengtos galimybių studijos, kurios turėtų ypač smarkiai prisidėti prie dabartinio projekto ir ateities galimybių praktinio įgyvendinimo. Moksliškasis elementas apims senovės baltų materialiojo ir nematerialiojo paveldo identiteto įvertinimą ir pritaikomumą šiandieninės visuomenės poreikiams.
Tarpvalstybinio kultūros kelio „Baltų kelias“ projekto koncepcija parengta įvertinus baltiškojo paveldo autentiškumą Europos kultūros kontekste, turistų poreikių ir elgsenos tendencijas bei modernių technologijų potencialą dabartinėje visuomenėje. Tai inovatyvi idėja projekto, kurio metu planuojama įrengti interaktyvius turistinės traukos centrus, paremtus informacinių ir komunikacijos technologijų sprendimais. Įrengtose lankytinuose erdvėse turistai galės virtualiai nusikelti į senovės baltų gyvenvietę, pademonstruoti savo žinias apie baltų kultūrą ar bent trumpam prisiliesti prie baltiškojo gyvenimo būdo, buities ir tradicijų.
Šį tarpvalstybinį projektą remia 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Pagrindinės veiklos bus vykdomos keturiuose Lietuvos (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei dviejuose Latvijos regionuose (Kuržemė, Žiemgala). Projektas įgyvendinamas dvejus metus – nuo 2017 balandžio mėn. iki 2019 balandžio mėn. Visas projekto biudžetas – 763 402.35 Eur. Iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 648 892.00 Eur.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako pagrindinis projekto partneris Šiaulių turizmo informacijos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Last updated: 21.06.2024 11:26