Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Bebrenės parke pradėti medžių senolių tvarkymo darbai

15 May 2022

Bebrenes dvaro parkas pelnytai laikomas vienu išraikingiausiu parku Latvijoje.

2021 m. vasario mėn. Bebrenės dvaro parke (Latvija) tarptautinio projekto „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“ iniciatyva pradėti biologinės įvairovės požiūriu vertingų medžių-senolių – 3 paprastųjų ąžuolų – lajų tvarkymo darbai. Atliktas lajos genėjimas ir sausų šakų redukcija, kurie pagerins tvarkytų medžių stabilumą ir prailgins jų gyvenimo trukmę, išsaugant juos kaip vertingas buveines daugeliui su senais medžiais susijusių rūšių.

Lajos redukcijos darbus atliko sertifikuoti MB Balta laja (Lietuva) specialistai.

Projektas „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“ 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

​Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.

Programos tinklapis www.latlit.eu.

ES tinklapis www.europa.eu.

Last updated: 20.04.2024 15:20