Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Bērni piedalās nometnē „Dabas pasaule mums visapkārt” Aglonā

21 July 2018

No 15. līdz 21. jūlijam Aglonā projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” ietvaros norisinājās biedrības „Spēkavots” rīkota piedzīvojumu nometne „Dabas pasaule mums apkārt”. Tajā piedalījās 33 dalībnieki vecumā no 12 līdz 14 gadiem no projekta partneru pašvaldībām – Preiļu, Riebiņu, Aglonas novada Latvijā, Molētu, Anīkšču, Paņevežu pašvaldības, kā arī Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcijas Lietuvā.

Lai kļūtu par nometnes dalībnieku, skolēniem bija jāsagatavo radošais darbs par tēmu „Dabai draudzīga ceļošana” jebkādā no mākslas tehnikām.

Nometnes programma bija piesātināta ar dažādām nodarbībām, aktivitātēm un pasākumiem. Tās laikā tika novadītas 6 izglītojošās nodarbības Upursalā, Cirīšu ezera krastā, pie Velnezera, kā arī Aglonas vidusskolas telpās. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas radošās nodarbības, bērni devās ekskursijās un iepazina Aglonas novada interesantākās vietas.

Katru vakaru Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas zālē notika dienas izvērtējums. Pēc pašu dalībnieku un viņu vecāku atsauksmēm, kā arī pēc aptaujas anketu rezultātiem var secināt, ka nometne bērniem patika, tā bija saturīga, interesanta un piedzīvojumu pilna. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem dalībnieki un  viņu vecāki minēja  iespēju attīstīt valodu prasmi un pozitīvās saskarsmes veicināšanu starp vienaudžiem.

Nākamgad projektā „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” tiks organizēta piedzīvojumu nometne Lietuvā, Gražutes reģionālajā parkā.

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu.

Last updated: 20.04.2024 15:20