Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Dėmesio centre: Verslo paramos paslaugų kūrimas ir prieinamumo gerinimas

22 September 2017

Kaip pradėti sėkmingą verslą? Kaip be didelės rizikos plėtoti jau pradėtą? Į kiek durų reikia pabelsti verslininkui, kad jam būtų suteikta reikiama informacija ar pagalba? O, svarbiausia, kiek durų jam bus atverta? Daugybė klausimų, į kuriuos itin sunku atsakyti teisingai. Nieko keisto, kad keičiantis verslo aplinkai, verslo žmogui vis dažniau prireikia profesionalaus specialistų požiūrio. Stebina tai, kad verslo paramos paslaugos dažnu atveju vis dar nėra lengvai prieinamos.

Būtent todėl, siekiant stiprinti verslo gyvybingumą ir skatinti verslumą bei plėsti bendradarbiavimą, artimiausių Baltijos šalių – Latvijos ir Lietuvos regionuose trys Lietuvos įstaigos – VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centras“, Šiaulių verslo inkubatorius ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka bei keturi partneriai iš Latvijos – Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions), Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions), Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs) ir Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba) 2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 1 d. įgyvendina projektą „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumo gerinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui“ LLI-131. Projektas finansuojamas 2014-2020 m. Interreg V-A Latvija-Lietuva programos lėšomis. Projekto vertė 729 604,12 Eur, iš jų 620 163,47 Eur finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto dėmesio centre – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra. Projektu siekiama įgyvendinti aiškius ir konkrečius tikslus:  įsteigti du naujus verslo paramos centrus – Aizkriauklės verslo paramos centrą ir Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasterį “Versli biblioteka”, stiprinti turimą jau veikiančių verslo centrų materialinę bazę bei tobulinti žmogiškuosius išteklius, užmegzti tampresnius ryšius ir sutvirtinti įvairių verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje.

Projekto metu, bendradarbiaujant įvairioms verslo organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje, bus teikiamos mokymo bei konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti vieną iš sudėtingesnių sričių – eksportą.  Projektu taip pat užsibrėžta įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Taip siekiama įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.

Tikimasi, kad sukurtas mentorystės tinklas, pasižymės šiais aspektais: bus ugdomi lyderiai (jie turėtų ruošti kitus žmones lyderio pozicijoms; organizacijai turint daugiau lyderių galima daryti išvadą, kad yra didesnis kvalifikuotų darbuotojų, galinčių prisiimti atsakomybę dėl organizacijos veiklos, rezervas); bus ugdomas arba atskleidžiamas talentas (neretai organizacijos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, o mentoriai gali užpildyti šią spragą, suradę tinkamus darbuotojus ir juos apmokydami reikiamos specialybės);  organizacijoje bus mažinama žmonių kaita (nemažai žmonių palieka organizaciją, jeigu karjera nesiklosto taip, kaip jie tikėjosi).

Projektas finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020. Ši Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėti jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti bendradarbiaujančių šalių vietovėse bei sukurti ilgalaikę perspektyvą sėkmingai bendradarbiauti su įvairių užsienio šalių partneriais.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto koordinatorė Vaida Nakrošienė (mob. tel. 861814252, el. p. vaida@pvkc.lt), platesnės informacijos apie projektą ir programą ieškokite: www.pvkc.lt; www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Last updated: 11.06.2024 09:20