Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Ekologinio debito vertinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono upių baseinuose

26 May 2017

2017 metų balandžio 11 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų institutu pradėjo vykdyti Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektą „Ekologinio debito nustatymas Latvijos–Lietuvos pasienio upių baseinuose”.

Šis projektas yra svarbus Latvijos-Lietuvos tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimui. Taip pat jis padės užtikrinti suderintą požiūrį į vandens išteklių valdymą Latvijos – Lietuvos pasienio regione.

Nuotėkio režimo reguliavimas yra vienas reikšmingiausių veiksnių Latvijos–Lietuvos (LV–LT) pasienio upių baseinuose, kuriuose apie 100 mažų hidroelektrinių reguliuoja upių vandens nuotėkį. Gaminant hidroenergiją (veikiant hidroelektrinėms) hidrologinio režimo reguliavimas veikia vandens ekosistemų biologinę įvairovę, produktyvumą ir tvarumą. Tačiau ekologinio nuotėkio įvertinimas reguliuotose upėse iki šiol nėra atliktas nei LV, nei LT. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti naują metodologiją ekologinio nuotėkio (E–flow) įvertinimui LV–LT pasienio regiono upių baseinuose, atsižvelgiant į saugomų teritorijų reikalavimus, nurodytus BVP direktyvoje bei Paukščių ir Buveinių direktyvose.

Pagrindiniai projekto rezultatai yra E–flow vertinimo metodologija ir rekomendacijos nacionalinių teisės aktų patobulinimui, siekiant užtikrinti efektyvų E–flow nustatymą, reikalingą vandens strateginių objektų planavimui bei leidimų sistemos tobulinimui. Nepakankamo vandens nuotėkio žemiau hidroelektrinių identifikavimas ir E–flow įvertinimas LV-LT pasienio upėse atliktas taikant EK rekomendacijų dokumentą Nr. 31 „Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive“ (2015). Nurodyta metodologija apima lauko tyrimus ir E–flow modeliavimą. Bendros LV-LT veiklos apima buveinių pokyčių įvertinimą dėl nuotėkio reguliavimo ir ekologinės būklės pagerinimo planavimą, įgyvendinant E–flow kontrolę.

 

Projekto vykdymo laikas: 01.04.2017 – 31.03.2019

Projekto numeris: LLI-249

Projekto akronimas: ECOFLOW

Projekto biudžetas: 391 245 EUR

Projektas finansuojamas iš Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. https://www.latlit.eu/.

Oficialus EU puslapis: www.europa.eu

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako LEI. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Last updated: 25.06.2024 13:34