Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Apmācības Zemgales piļu un muižu parkiem tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai Koknesē

Date: 13. November 2019

Time: 10:00 am - 4:30 pm

Koknese, Latvia

Mērķa grupa: piļu un muižu parku īpašnieki, pārvaldītāji, reģionālie un vietēji tūrisma objekti, tūrisma speciālisti, citi atbildīgie par parku attīstību Zemgales reģionā

Atslēgvārdi: kultūras un dabas elementu mijiedarbība; ārpus sezona, mārketings, klasteri, mērķa grupas

Apmacibas_13.11

Last updated: 26.06.2024 15:10