Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Ežerų Krašto savivaldybės: mokytis niekada nevėlu

14 April 2019

Gajus stereotipas, kad ES fondų paramos lėšų investavimas į viešąją infrastruktūrą, gamybos plėtojimą yra svarbesnis ir užtikrinantis didesnę finansinę grąžą nei investicija į patį žmogų. Tačiau Ežerų krašto savivaldybėse vykdytas projektas akivaizdžiai parodė, kad investicija į darbuotojų gebėjimų stiprinimą, kolektyvinį ir asmeninį potencialo auginimą, požiūrio keitimą yra ne mažiau svarbu ir reikalinga.

Kai prieš dvejus metus startavo 2014– 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos remiamas projektas „Praktinių mokymų ir rengini ciklas, skirtas stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus“ (projekto akronimas ATVIRA LYDERYSTĖ, angl. OPEN LEADERSHIP), požiūris į prasidedančius LEAN (paslaugų kokybės gerinimo metodo diegimo sistema) mokymus buvo labai atsargus. Daugelio savivaldybių vadovų ir darbuotojų galvose sukosi mintis, kad ateinant LEAN prasidės etatų mažinimas ir kardinalūs struktūriniai pokyčiai.

Šį mėnesį projektas baigiasi, bet akivaizdu, kad viešojo sektoriaus darbuotojų susipažinimo su nauja jiems vadybos sistema rezultatas yra sustiprėjusios savivaldybių administracijų komandos, išbandyti darbo tarpinstitucinėse grupėse metodai, įsivertinta klientų aptarnavimo kokybė ir rasti veiklos tobulinimo sprendimai – kaip mažesnėmis sąnaudomis pasiekti geresnį rezultatą.

Projekto tikslai – stiprinti tarptautinį ir regioninį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, didinti savivaldybių administracijų ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus, kelti klientų aptarnavimo kokybę – buvo pasiekti pasitelkiant tokius darbo su tikslinėmis grupėmis metodus, kaip mokymų, seminarų, darbo grupių, konferencijų organizavimas.

Įgyvendinant projektą Lietuvoje ir Latvijoje įvyko 1120 valandų konsultacijų vadybos, teisės, investicijų ir LEAN priemonių taikymo temoms nagrinėti. Ežerų krašto savivaldybėse surengti 49 seminarai klientams teikiamų paslaugų temomis ir 56 mokymų ciklo „Įkvepiančios lyderystės ir efektyvaus organizacijų valdymo“ seminarai, kuriuose kalbėta apie efektyvų projektų valdymą, komandinį darbą, streso ir konfliktų valdymą ir kitas aktualias temas taikant LEAN metodologiją. Viena pagrindinių seminarų lektorių, sertifikuota, ilgametę patirtį turinti vadybos konsultantė, psichologė Jolanta Nėjutė, jau per pirmą susitikimą atkreipė visų dėmesį, kad 70 proc. įmonės klimato priklauso nuo tiesioginio vadovo vadovavimo stiliaus, o geras klimatas pagerina 30 proc. organizacijos rezultatų.

Didelės sėkmės susilaukė didieji projekto renginiai. Vienas jų – 2018 m. birželį Utenoje vykusi praktinė konferencija „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir efektyvumu“. Joje dalyvavo 195 dalyviai. Kitas renginys – 2017 m. rudenį Anykščiuose vykusi tarptautinė konferencija „Inovatyvūs ir efektyvūs vietos savivaldos veiklos metodai ir būdai“. Ji subūrė per 150 savivaldybių administracijų darbuotojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. Konferencijose daug dėmesio buvo skirta savivaldybių ir rajonų naujam įvaizdžiui, paslaugų kokybės gerinimui, naujiems darbo organizavimo metodams pristatyti. Renginiuose savo patirtimi dalijosi Alytaus, Birštono, Kauno savivaldybių, Daugpilio Marko Rothko meno centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, reklamos agentūrų ir kitų įstaigų lyderiai.

Greitai besikeičiančiame pasaulyje nėra lengva išlikti inovatyviems ir greitai persiorientuoti į besikeičiančius klientų poreikius. Todėl įvaizdžio mokymai, skirti turizmo informacijos centrų darbuotojams ir administracijų viešųjų ryšių atstovams, buvo aktualūs ir naudingi. Mokymų tikslas išties labai praktiškas: išmokti ir naudoti įvairias viešinimo priemonių galimybes (Facebook.com, svetainių tvarkymas, dizainas, Google Ads ir pan.). Šie mokymai suteikė daug trūkstamų įgūdžių, kuriuos dalyviai palaipsniui pritaikė atstovaujamų įstaigų įvaizdžiui formuoti: tiek socialinių tinklų pranešimuose, tiek svetainių dizaine.

Stipri lektorių komanda ne tik supažindino su  pažangiais vadybos sprendimais, bet ir motyvavo dalyvius komandiniam darbui, kūrybiškam požiūriui, nuolatinio tobulėjimo siekimui. Tarp projekto rezultatų Lietuvoje galima vardyti ir kitus mokymus teisės, emigracijos mažinimo, informacinių technologijų ir kitomis temomis. O įgyvendinus kultūros ir turizmo darbo grupių susitikimus vietiniu ir regioniniu lygmeniu, bendradarbiavimą su Latvijos savivaldybėmis ypač sustiprino aštuoni tarptautiniai darbo grupių susitikimai, kuriuose buvo siekiama sukurti turistui patrauklų, prestižinį regioną.

Kai kuriais projekto pasiekimais norime sudominti ir pasidalyti su visomis Lietuvos savivaldybėmis. Visų pirma tai kartu su projekto konsultantais Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų parengtu leidiniu „Aptarnavimo ir paslaugų tiekimo standartas“ – pirmu iš žingsnių link centro aptarnavimo kultūros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Šiame dokumente surašytos centro darbuotojų vertybės, aptarnavimo principai, kriterijai išvaizdai, elgesio modeliai bendravimui su klientais tiek centre, tiek paslaugų gavėjų namuose. Taip pat aprašytos galimos probleminės situacijos ir jų sprendimo būdai. Leidinys – lyg vadovas tiek naujai ateinantiems darbuotojams, tiek savikontrolei ir kasdieninei pagalbai jau dirbantiems.

Zarasų rajono savivaldybė taip pat neša gerąją žinią – siekdama efektyvių pokyčių aktyviausia Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų grupė, padedama konsultantų Jolantos Nėjutės ir Ario Lencevičiaus, pasirinko inovatyvios LEAN vadybos ir valdymo įrankių sistemos požiūrio ir metodų panaudojimą gerinant įstaigos veiklą. Projekto veiklų metu buvo sėkmingai peržvelgti Zarasų rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų srautai, apimtys. Siekiant aktyviai tobulinti ir greitinti gyventojų aptarnavimo paslaugų teikimą, mažinti administracinę naštą piliečiams ir ūkio subjektams, pakeisti ir vis keičiami priimti teisės aktai. Pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo Lietuvos savivaldybių asociacijai. Šios savivaldybės administracijoje pradėta diegti KAIZEN–LEAN sistemos dalis įstaigos veiklai tobulinti. Gauti ir įvertinti pirmieji pasiūlymai, kurie jau ir pradėti įgyvendinti.

Kovo 28 d. baigiamojoje projekto konferencijoje Latvijos Livanų miestelyje šiltų plojimų sulaukė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo Vaclovo Stankevičiaus perskaitytas pranešimas „Teikiamų paslaugų „vieno langelio“ principu gerinimas LEAN metodais Zarasų rajono savivaldybės administracijoje“. Lektorius išsamiai pateikė informaciją apie įveiktus sunkumus, pasiektus ir siekiamus rezultatus, įvykusius pokyčius įstaigoje.

Baigiamoji konferencija savivaldybių atstovams buvo puiki proga pasidalyti rezultatais, išgirsti pritarimo, palaikymo žodžius iš kaimyninių savivaldybių – kolegų sudėtingame LEAN kelyje. Juk daugeliu panašių rezultatų gali pasigirti ir projekte dalyvavusios Latvijos savivaldybės, kuriose LEAN žingsnis po žingsnio taip pat bando atrasti savo vietą.

Projekto pagrindinis partneris – VšĮ „Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuras“ kartu su partneriu „Latgalės planavimo regionas“ džiaugiasi pasiektais rezultatais ir yra pasirengę dalytis su kitais siekiančiais įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus.


Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Programos tinklalapis internete: www.latlit.eu. Oficialus ES tinklalapis: www.europa.eu. Visas projekto biudžetas – per 380 tūkst. eurų. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 325 267.50 euro.

Daugiau informacijos teiraukitės biuro tinklalapyje www.inppregion.lt/ekbiuras esančiais kontaktais.

An example of this article published in a local newspaper

 

 

Last updated: 21.06.2024 11:26