Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Final conference “ADD ME” in Visaginas

15 December 2018

Gruodžio 11 d. Visagino „Verdenės“ gimnazija pakvietė Latvijos ir Lietuvos įvairių įstaigų bei organizacijų atstovus, tėvelius, jaunimą, kitų savivaldybių organizacijų – partnerių darbuotojus dalyvauti gimnazijos drauge su Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla įgyvendinamo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos finansuojamo projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“, LLI-151, baigiamojoje konferencijoje.

Konferenciją pradėjusi laikinai einanti direktorės pareigas Visagino „Verdenės“ gimnazijos pavaduotoja Aldona Mikštienė tarė sveikinimo žodį, džiaugėsi užmegztais tarpvalstybiniais, kultūriniais ryšiais, rezultatyviomis jungtinėmis veiklomis bei neįgaliems vaikams bei jaunimui teikiamų paslaugų plėtote. Sveikinamąjį žodį tarė Dagdos savivaldybės mero pavaduotoja Sandra Viškure, kuri taip pat pasidžiaugė pasiektais rezultatais bei palinkėjo partneriams nesustoti ir toliau vykdyti tokį sėkmingą bendradarbiavimą. Sveikinimo žodį taip pat tarė projekto partnerio atstovas – Aleksandravo internatines neįgaliųjų mokyklos direktorė Anita Malinovska bei Visagino savivaldybės administracijos atstovė Žana Šeina.

Projekto vadovė Irina Morozova pristatė pagrindinius projekto metu įgyvendintus uždavinius, pasiektus tikslus / rezultatus, suteiktą naudą visuomenei, reikšmę neįgaliųjų vaikų integracijos skatinimui ir kt. Gimnazijos mokytojos Rimvyda Ardamakovaitė, Vilma Balčiūnienė, Daiva Maldžiuvienė bei Natalia Matyskina pristatė parengtas edukacines programas, skirtas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių: Teatrinio ugdymo programą „Kuriame kartu“ ir dvi edukacines programas „Lėlės vaidmuo liaudies pedagogikoje ir vaikų auklėjime“ bei „Kalendoriniai lietuvių liaudies žaidimai“.

Projekto veiklas ir pasiektus rezultatus Latvijoje pristatė Aleksandravo internatines neįgaliųjų mokyklos direktorė Anita Malinovska, kuri savo pranešime akcentavo organizuotų vasaros stovyklų svarbą vaikų, turinčių specialiųjų poreikių vystymuisi bei parodė kaip įgyvendintos investicijos pakeitė mokyklos aplinką bei išplėtė ugdymo galimybes. Apie sukurtą edukacinę programą „Žemės ūkio darbų įgūdžių formavimas“ papasakojo jos autorė Tatjana Kromāne.

Vienas iš svarbiausių konferencijos pranešimų buvo pristatytas projekto dalyvio, Pauliaus, mamos, Astos Skutkevičienės. Ji papasakojo Pauliaus patirtį stovyklose, parodė nuotraukas ir palinkėjo organizatoriams toliau vykdyti šią veiklą, nes Paulius ir kitais metais planuoja važiuoti į stovyklą. Šis pranešimas akcentavo tokio pobūdžio veiklų svarbą neįgaliųjų vaikų integravimuisi bei jų socialinių įgūdžių vystymuisi.

Finalinis konferencijos akcentas – filmukas su vienos iš projekto dalyvių, 14 metės Uljanos, interviu, kuriame ji pasakojo savo įspūdžius apie vasaros stovyklą. Uljana pirmą kartą ir  be tėvų, važiavo į 10 dienų stovyklą, jai tai buvo didelis nuotykis, o jos mama papasakojo kaip Uljana pasikeitė po stovyklos – tapo savarankiškesne, susirado naujų draugų, tapo atviresne. Uljanos video nepaliko abejingų ir dar kartą patvirtino, kad tokios veiklos itin svarbios neįgaliems vaikams ir jų tėvams.

Konferencijos pabaigoje projekto dalyviai aptarė įgyvendinamo projekto pagrindu organizuotų veiklų tęstinumą, būsimas projekto idėjas ir sutarė susitikti 2019 m. būsimų projektų aptarimui.

Projektą bendrai finansuoja Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto pagrindinis partneris yra Visagino „Verdenės“ gimnazija.

Detalesnę informaciją apie projektą rasite čia: https://verdenesgimnazija.lt/projektine-veikla

Susijusios nuorodos:

2014–2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos interneto svetainė: www.latlit.eu/

Oficiali Europos Sąjungos svetainė: www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio  turinį atsako Visagino „ Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Last updated: 29.05.2024 10:45