Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektų Lietuvos partneriams aktuali informacija

2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės

2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės, patvirtintos 2015 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-936.
Nustato Lietuvoje įgyvendinamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų pagrindinius įgyvendinimo principus, programoms įgyvendinti skirtų lėšų naudojimą, programos projektų atrankos finansuoti principus, bendruosius projektų įgyvendinimo principus, programas įgyvendinančių institucijų Lietuvoje funkcijas ir atsakomybę, programų pažeidimų kontrolę Lietuvoje, reikalavimus dėl projektų Lietuvos partnerių tikrintojo pasirinkimo.

2017 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-539 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-936 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimas – buvo pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija šie Taisyklių priedai:

1 priedas: „Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų tikrintojui“;
2 priedas: „Tikrintojo nepriklausomumo deklaracijos forma“;
3 priedas: „Auditoriaus nepriklausomumo deklaracijos forma“;
4 priedas: „Informacinio laiško apie pasirinktą tikrintoją forma“.

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės priemonės programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklės

2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės priemonės programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklės, patvirtintos 2016 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-569.
Reglamentuoja 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, būdus, pirkimų subjektų teises ir pareigas.

1-ojo lygio kontrolės sistema Lietuvoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 520

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 520 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje.
Nustato funkcijas ir atsakomybę dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje.

Kontaktai pasiteirauti dėl nacionalinių taisyklių:
Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
Regioninės politikos departamentas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Tel. +37052718478;
+3715271 8966;
Faks. +3705271 8782
www.esbendradarbiavimas.lt; www.vrm.lt

Last updated: 23.05.2024 15:28