Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Ilūkstes novada pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Kretingu

21 November 2017

Ilūkstes novada pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Kretingu

Šī gada 19.oktobrī Kretingā norisinājās projekta Nr. LLI-228 “Family Valley” jeb “Ģimenes ieleja” vadības grupas sanāksme, kurā tika apspriesta projekta norises gaita, kā arī iespējamie riski pr ojekta rezultātu sasniegšanai.

Projektu “Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība realizē sadarbībā ar partneri no Lietuvas – Kretingas rajona pašvaldības administrāciju, tas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam ietvaros. Projekta “Ģimenes ieleja” ietvaros Ilūkstē, Stadiona ielā šobrīd tiek izbūvēts slidošanas laukums, kā arī tiks iegādātas ziemas slidošanas slidas. Savukārt nākamā gada sākumā projekta ietvaros tiks organizēta ziemas nometne bērniem.

Sanāksmes laikā tika konstatēts, ka šobrīd projektā nav būtisku šķēršļu, kas varētu kavēt plānoto aktivitāšu īstenošanu. Projekta sanāksmei noslēdzoties, delegācija no Ilūkstes novada pašvaldības izmantoja iespēju dalīties pieredzes apmaiņā ar Kretingas rajona pašvaldības administrācijas pārstāvjiem. Galvenie jautājumi, kas tika apskatīti tikšanās laikā, ir pašvaldību teritoriju pārvaldības struktūru salīdzinājums, vērtējot to priekšrocības un trūkumus, īstenoto projektu un nozīmīgāko, veikto investīciju apskats, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja klātienē apmeklēt vairākus no objektiem Kretingā, kuru attīstībai ir piesaistīti ES fondu līdzekļi.

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada pašvaldībai sastāda 101 519,12 EUR, kur līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 EUR apmērā nodrošina ERAF.

 

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

 

Attīstības plānošanas nodaļa

Last updated: 23.04.2024 12:44