Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

ANTROJO PROGRAMOS KVIETIMO REZULTATAI: FINANSAVIMAS SKIRTAS 48 PROJEKTAMS

14-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa antrojo programos kvietimo metu skyrė iki 18 673 300 Eur Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo 48 naujiems projektams. Šie projektai buvo atrinkti iš 123 paraiškų, kurios buvo pateiktos programai šį pavasarį.

Didžiausia konkurencija buvo tarp projektų, siekiančių bendradarbiauti užtikrinant tvarią ir švarią aplinką pagal 1-ąjį programos prioritetą: iš 52 pateiktų paraiškų buvo patvirtintos 14, joms skirtas 7,25 mln. Eur bendrasis finansavimas.

Naujus bendrus turizmo maršrutus kurs ir kitas tarpvalstybines veiklas įgyvendins penkti projektai: „Semigalia by Bicycle“, „ViVa“, „CIRCUIT“, „4SeasonsParks“, „Learn Eco Travel“. Šiems turizmo projektams, siekiantiems pritraukti turistus į regioną pritaikant gamtos ir kultūros paveldo objektus, pagal programos specialųjį tikslą 1.1 skirtas 2,51 mln. Eur bendrasis finansavimas.

Bendrų gamtos išteklių – pelkių ekosistemų ir nėgių (žuvų) populiacijų – apsaugos imsis du projektai – „Open Landscape“ ir “„Lamprey“. Projektas pasivadinęs „ENGRAVE“ skatins žaliosios infrastruktūros taikymą pasienio regione. O Latvijos ir Lietuvos priešgaisrinės apsaugos tarnybos bendradarbiaus kovojant su gamtos ir žmogaus sukeltomis nelaimėmis projekte „EMERG_TECH“. Šiems projektams pagal programos specialųjį tikslą Nr. 1.2 bus skirta 1,62 mln. Eur.

Buvo patvirtinti visi penki pagal specialųjį programos tikslą Nr. 1.3 pateikti projektai, siekiantys sutvarkyti užterštas viešąsias erdves („BrownReg“, „Transform“, „LandCLEAN“, „Clean brownfields“ir „Silute-Saldus PUAR“). Jiems bus skirta 3,12 mln. Eur bendrojo finansavimo. Pažymėtina, kad tai – pirmieji pagal šį specialųjį tikslą patvirtinti projektai.

2-asis programos prioritetas siekia skatinti darbuotojų judumą ir užimtumą programos teritorijoje. Šio kvietimo metu šešiems projektams bus skirta apie 1,27 mln. Eur.

Projektas „Business of Future“ sudarys sąlygas dirbti kūrybinių industrijų atstovams, o projektas „LOCAL FOODS“ sukurs vietos maisto produktų paramos sistemą. Bendras pagal specialųjį programos tikslą Nr. 2.1 skiriamas finansavimas viršija 319 tūkst. Eur.

Du projektai pagal specialųjį programos tikslą Nr.2.2 („Interprof“ ir „CCI & sustainability“)  padės kelti kvalifikaciją specialistams, dirbantiems dvejose labai skirtingose, sveikatos reabilitacijos ir kūrybinės pramonės, srityse. Kituose dvejuose remiamuose projektuose – „Deploy-Skills“ ir „Initiation of WEBT“ – Latvijos ir Lietuvos partneriai bendradarbiaus tobulinant profesinio mokymo programas ir pritaikant jas prie darbo rinkos poreikių. Bendrasis finansavimas projektams pagal šį specialųjį programos tikslą siekia beveik 950 tūkst. Eur.

Pagal 3-ąjį programos prioritetą 6,78 mln. Eurų bendrasis finansavimas bus skirtas 21 projektui, skirtam socialinei įtraukčiai didinti. Tai – kad beveik tris kartus didesnis finansavimas projektams, lyginant su pirmuoju programos kvietimu.

12 projektų finansuojamų pagal specialųjį programos tikslą Nr. 3.1 gerins socialinių paslaugų prieinamumą ir veiksmingumą. Patvirtinti šie projektai: „SUPER“, „ReSocialization“, „SocialLife“, „New Skills“, „Aging of Comfort“, „PERFECT “, „Lat-Lit SOS FGA“, „SocQuality“, „HealthyLife֧“, „risk-free“, „Safe City“ ir „ACCESSlife“. Šiems projektams skiriama daugiau nei 5,368 mln. Eur.

Kiti devyni projektai pagal specialųjį programos tikslą Nr. 3.2 gerins gyvenimo sąlygas atskirtį patiriančiose bendruomenėse ir apims 80 160 km2 teritoriją. Jiems skirta kiek daugiau nei 1,413 mln. Eur: „Handicrafts“, „A different light“, „Sports activities֧“, „Igda vs poverty“, „OPEN UP“, „Youth empowerment“, „V-R communities“, „Unlocked potential“ ir „ Create to remain“.

Pagal 4-ąjį programos prioritetą buvo atrinkti septyni projektai, kurių biudžetas siekė 3,07 mln. Eur. Šie projektai skirti viešųjų paslaugų efektyvumui didinti stiprinant institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą. Projektai sieks pagerinti viešąją tvarką ir saugumą („Police K9“, „Safe borderlands“, „VideoGuard“, „SCAPE“ ir „All for safety“), sveikatos priežiūros paslaugas („Hospitals for CBC “) bei didinti kompetencijas ir pajėgumus medinės architektūros paveldo išsaugojimo srityje („DEVHERI“) .

Projektai buvo patvirtinti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos Stebėsenos komiteto posėdyje, kuris vyko š. m. lapkričio 27–28 dienomis Birštone.

Anksčiau, 2017 m. pradžioje, pirmojo programos kvietimo metu, buvo patvirtintas 41 bendradarbiavimo projektas, kurių bendrasis finansavimas siekia iki 20 862 958 Eur.

Patvirtintų antrojo kvietimo projektų sąrašas.

Last updated: 18.06.2024 09:41