Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Paskelbtas statybų ekspertų paslaugų Latvijos ir Lietuvos programai pirkimas

Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija paskelbė statybų ekspertų paslaugų pirkimą. Ministerija atlieka 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos vykdančiosios institucijos ir Jungtinio sekretoriato funkcijas. Perkamos šios ekspertų paslaugos:

1) programai pateiktose projektų paraiškose numatytų statybos darbų techninės dokumentacijos atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų ir programos reikalavimams vertinimas.

2) įgyvendintų statybos darbų ir statybos darbų dokumentacijos atitikties projektui ir Lietuvos nacionalinės teisės aktų reikalavimams vertinimas.

Paslaugų tiekėjas turi turėti ne mažiau nei 4 ekspertus:

 • ne mažiau kaip 2 sertifikuotus pastatų statybos ekspertus, turinčius projektų rengimo arba priežiūros arba ekspertizės pagal Lietuvos teisės aktus patirtį.
 • ne mažiau kaip 1 sertifikuotą kelių statybos ekspertą, turintį projektų rengimo arba priežiūros arba ekspertizės pagal Lietuvos teisės aktus patirtį.
 • ne mažiau kaip 1 sertifikuotą statybos (nenurodytoje srityje) ekspertą, turintį projektų rengimo arba priežiūros arba ekspertizės pagal Lietuvos teisės aktus patirtį.

Sutartis su paslaugų teikėju bus sudaryta trejiems metams, o bendra sutarties vertė – ne didesnė nei 41 500,00 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio). Visi susidomėję tiekėjai yra kviečiami dalyvauti viešajame pirkime.

Išsamią informaciją apie viešąjį pirkimą galima rasti Latvijos Respublikos valstybinės regionų plėtros agentūros valdomoje elektroninėje pirkimų sistemoje (EPS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17023. Pirkimo numeris – VARAM 2019/4. Pasiūlymai turi būti pateikti EPS „E-Tender“ posistemėje www.eis.gov.lv iki 2019 m. vasario 26 d., 11.00 val.

Pasiūlymai pateikti ne EPS „E-Tender“ posistemėje bus atmesti. Tad norintieji dalyvauti pirkime turi susikurti tiekėjo paskyrą EPS.

Kaip naudotis EPS „E-Tender“ posisteme galima sužinoti peržiūrėjus vaizdo medžiagą anglų k. https://paligs.eis.gov.lv/suppliers/ arba susiekus su EPS pagalbos centru telefonu +371 661 55 511.

Informaciją apie pirkimą gali suteikti Anda Lasmane, tel. +371 670 26 577, el. p. anda.lasmane@varam.gov.lv., adresas Peldu g. 25, V-as aukštas, LV 1494 Ryga, Latvija.

Last updated: 18.06.2024 09:41