Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Izsludināta pieteikšanās rehabilitācijas speciālistu apmācībām

27 July 2019

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Šauļu Universitāti V-A INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros realizē profesionālo tālākizglītības programmu rehabilitācijas jomas profesionāļiem.

Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis ir pilnveidot Kurzemes reģiona rehabilitācijas speciālistu profesionālās kompetences, strādājot ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem.

Rehabilitācijas speciālistu apmācībām aicināti pieteikties rehabilitācijas ārsti, funkcionālie speciālisti, rehabilitācijas māsas, sociālās rehabilitācijas speciālisti no Kurzemes reģiona. Ikviens apmācību dalībnieks varēs pilnveidot savas zināšanas fizioterapijā, mūzikas terapijā, Montesori terapijā, logopēdijā, ergoterapijā, kanisterapijā, reiterapijā un delfīnu terapijā.

Tālākizglītības programma tiks organizēta moduļu veidā. Nodarbības notiks no marta līdz oktobrim vienu reizi mēnesī (piektdienās vai sestdienās), 8 akadēmiskās stundas dienā. Katra moduļa noslēgumā dalībnieki kārto pārbaudījumu. Darba valoda latviešu un angļu (ievada un noslēguma seminārā). Apmācības vadīs pieredzējuši un profesionāli atzīti rehabilitācijas jomu speciālisti, lektori no Liepājas un Šauļu universitātēm.

Programmas norises vieta – Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja. Ievada seminārs notiks Šauļos, 01. – 02.03.2019. (dalībnieku nokļūšana tiek organizēta centralizēti).

Tālākizglītības programma “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem” saskaņota LĀPPOS, 76 TIP, saskaņošanas Nr.702.

Dalība programmā tiek segta no INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem (Interprof)/ Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders (Interprof)” Nr. LLI-352 līdzekļiem. Dalībnieku skaits ierobežots.

Pieteikšanās profesionālās tālākizglītības programmai līdz 24. februārim, aizpildot anketu ŠEIT.

Pretendentu atlases kritēriji:

 • Rehabilitācijā strādājošs speciālists (priekšroka tiks dota multiprofesionālā komandā strādājošiem)
 • Ikdienas darbs ar pacientiem, kuriem ir sensomotoriem traucējumi
 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība ar rehabilitāciju saistītās jomās

Ar izvēlētajiem kandidātiem sazināsimies elektroniski e-pasta veidā.

Vairāk informācijas: Lūgums vērsties pie projekta vadītājas Madaras Daudziņas-Šukteres, e-pasts: madara.suktere@liepu.lv, Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, (217a. kabinets).

Organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu.

Last updated: 21.06.2024 11:26