Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Jaunieji talkininkai padeda atgimti Kamariškių dvaro parkui

15 August 2021

2021 m. liepos 23–24 dienomis Kamariškių dvaro parkas skambėjo nuo motorinių pjūklų gaudesio ir jaunatviško klegesio. VšĮ Inovatorių slėnis inicijuotos vaikų vasaros stovyklos dalyviai, kartu su stovyklos vadovais, VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo ekspertais ir kitais savanoriais dalyvavo talkoje, skirtoje Kamariškių dvaro parko aplinkos tvarkymui.

Daugiau kaip pusė amžiaus dvaras buvo paliktas likimo valiai: apleisti dvaro pastatai nyko, neprižiūrimas parkas užžėlė kūmais, medžiais ir kita menkaverte augalija, senieji tvenkiniai užversti virtuoliais medžiais ar medžių šakomis, na, o “žydintis vanduo” su dumblių gausa rodo gausias biogeninių elementų sankaupas ir tvenkinių eutrofikaciją, todėl jie jau senokai yra praradę viliojančių vandens telkinių įvaizdį…

Talkininkai valė apleisto parko aplinką: suaugusieji, apsiginklavę pjūklais ir krūmapjovėmis, pjovė krūmų ir savaiminių medelių brūzgynus, jaunieji talkininkai į atskiras krūvas krovė šakas bei malkinę medieną, rinko šiukšles. Visam parkui sutvarkyti ir atkurti apgriuvusius pastatus prireiks daug laiko ir pastangų, neabejotinai vertų, kad dvare vėl pradėtų virti gyvenimas. Tikimasi, kad pamažu atgyjantis dvaras taps kultūrinio kraštovaizdžio ir gyvenimo erdve, atvira tiek meninei kūrybai, tiek dvasios atgaivai, tiek ir fiziniam poilsiui bei gamtos pažinimui.

Talkininkai vakarojo prie laužo, nepamiršdami ir linksmybių šokio ritmu.

Talka Kamariškių dvarko parke vyko tarptautinio projekto “Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas” LLI-476 Save Past for the Future (LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai) iniciatyva ir lėšomis. Projektą Lietuvoje finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Lietuvos Respublika.

Projektas „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.

Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas.

Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.

Programos tinklapis www.latlit.eu

ES tinklapis www.europa.eu

Žydrūno Sinkevičiaus nuotrauka

Last updated: 23.05.2024 15:28