Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Kryžiuočių pėdsakais po Vakarų Žiemgalą

22 July 2022

Baigiasi du metus trukęs bendras Lietuvos ir Latvijos projektas, skirtas skatinti darnų kultūrinį turizmą, didinti turizmo potencialą istorinėje Žiemgalos žemėje Latvijos ir Lietuvos pasienio regione bei suteikti unikalią galimybę keliauti kultūriniu maršrutu „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“. Prasidėjęs 2020 m. rugpjūčio 1 d., projektas baigiasi 2022 m. liepos 31 d. Projekto rezultatai lankytojus Tervetėje, Dobelėje, Žagarėje ir Joniškyje džiugins dar ne vienerius metus.

Įgyvendinant Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projektą Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ projekto partneriai iš Lietuvos – Žagarės regioninio parko direkcija (nuo 2022-07-01 Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija), Joniškio istorijos ir kultūros muziejus ir Gamtos paveldo fondas, bei Latvijos – Tervetės savivaldybė (nuo 2021-07-19 Dobelės rajono savivaldybės dalis), Dobelės rajono savivaldybė, – pakvietė į kelionę erdvėje ir laike sužinoti apie Livonijos kryžiaus žygius Žiemgaloje, atsekti jų pėdsakus vietos kultūroje, įvertinti svarbą platesniame Europos istoriniame kontekste.

Įgyvendinant projektą visam 70 km maršrutui, besitęsiančiam nuo Dobelės (LV) iki Joniškio (LT), paįvairinti ir iliustruoti istorikas Tomas Baranauskas parengė leidinį apie Livonijos kryžiaus žygių regione paliktas žymes „Žiemgala kryžiaus karų laikotarpiu“. Leidinyje apžvelgiama Žiemgala iki kryžiaus žygių pradžios, Rygos įsikūrimas, vokiečių nukariauta Žiemgala 1251-1259 m., 1259-1272 m. žiemgalių sukilimas, Žiemgala antrą kartą vokiečių valdžioje 1272-1279 m., 1279-1290 m. Žiemgalos karas bei Lietuvos ir Latvijos pasienio situacijos susiklostymas, pristatomas Vakarų Žiemgalos kunigaikštis Viestartas. Ši projekto veikla įgyvendinta kelių projekto partnerių – Žagarės regioninio parko direkcija, Tervetės savivaldybės ir Gamtos paveldo fondo.

Projekto metu partnerio Dobelės rajono savivaldybės iniciatyva sukurta ekspozicija restauruotoje Dobelės pilyje. Dobelėje esanti Livonijos ordino pilis – seniausias šio miesto pastatas ir valstybinės reikšmės kultūros paminklas. Prieš porą metų užbaigti šios pilies koplyčios rekonstrukcijos darbai, atnaujinta ir pilies aikštės teritorija. Nuo 2020 m. atstatytame koplyčios pastate įsikūrė Dobelės pilimi pasivadinęs Dobelės krašto muziejaus padalinys, tapęs  daugiafunkciu, kultūros, amatų ir turizmo plėtros centru. Naujai atgimusią pilį nuo 2022 metų kovo mėnesio papildė interaktyvi ekspozicija „Dobelės Livonijos ordino pilies istorinė raida“, kurioje dera preciziškumas, interaktyvumas bei modernumas. Ekspozicija išsibarsčiusi po įvairias pilies koplyčios patalpas. Rūsyje ir pirmame aukšte įrengti muziejaus mokomosioms programoms ir kūrybinėms dirbtuvėms skirti kambariai (tuo pačiu ekspozicijų kambarys, kuriame galima susipažinti su vaistiniais augalais ir jų panaudojimu, amatais). Rūsyje taip pat galima pasiklausyti „Legendų apie Dobelės pilį“, apžiūrėti istorinę ekspoziciją apie Dobelės apylinkes priešistoriniu laikotarpiu ir Livonijos ordino laikais. Dalis ekspozicijos lankytojus pasitinka ir pilies didžiojoje salėje.

Siekiant išsaugoti išlikusius Tervetės pilies griuvėsius, įgyvendinant projektą „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ griuvėsiai užkonservuoti taip išsaugant juos ateities kartoms. Žagarės regioniniame parke didžiausioje rekreacinės zonos poilsiavietėje „Prie pušyno“ pastatytas naujas rekreacinių įrenginių kompleksas vaikams. Jo tikslas – suteikti galimybę praleisti įdomų ir aktyvų laisvalaikį gamtoje. Kompleksą sudaro įvairūs daugiafunkciniai įrenginiai, skirti įvairaus amžiaus vaikų žaidimui, aktyviam poilsiui, rekreacijai ir edukacijai. Čia galima rasti laipiojimo sienų ir platformų, balansavimo juostų su virvėmis, kabančių ir judančių tiltų, rąstų takelių, šokinėjimo diskų, kurie sudaro tarsi didelį kliūčių taką. Įrenginių akcentas – daugiafunkcinis teminis žaidimų įrenginys „Laivas“, sudarytas iš 3 pagrindinių dalių: „Laivo irklo“, „Laivo kamino“ ir „Laivo korpuso“. Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės pagrindinės konstrukcijos pagamintos iš perdirbto plastiko medžiagos, atitinkančios galiojančius ES standartus. Tai viena pirmųjų tokių vaikų žaidimų aikštelių Lietuvoje, pagaminta būtent iš perdirbto plastiko, kuris yra ne tik ilgaamžiškesnis lyginant su mediena, bet ir nereikalaujantis nuolatinės priežiūros bei atnaujinimo. Įrenginiai pagaminti Vokietijoje, Žagarės regioniniame parke juos pastatė UAB „Naujieji ženklai“. Projekto metu taip pat sutvarkyta Žvelgaičių ežero pakrantė. Pirmiausia pašalinti pakrantėje augę krūmai, vandens augmenijos ir dumblo sluoksnis, o išvalytos pakrantės vandens zonoje užpiltas žvyras, pakrantėje ir tinklinio aikštelės teritorijoje įrengta smėlio danga. Iš viso sutvarkyta beveik 200 metrų Žvelgaičių ežero pakrantės.

Projekto partnerio Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus patalpose taip pat įrengta nauja ekspozicija, pristatanti XIII a. Žiemgalą. XIII amžius – Žiemgalai lemtingas laikotarpis. Amžiaus pradžioje kaimynines lyvių ir latgalių gentis nukariavę vokiečiai įkūrė Livonijos valstybę. Tuo metu svarbiu Žiemgalos politiniu centru tapo Tervetė, kurios kunigaikštis Viestartas suvienijo vakarų žiemgalius. Pradžioje jis teikė pirmenybę kovoms su Lietuva, o su Livonija palaikė draugiškus santykius. Netrukus žiemgaliai pajuto Livonijos vokiečių ekspansijos grėsmę ir sudarė sąjungą su lietuviais. Atkakli kova tęsėsi beveik šimtą metų. Laikotarpis paženklintas ne tik skaudžiomis netektimis, bet ir skambiomis pergalėmis, iš kurių ryškiausios – Saulės ir Garuozos mūšiai, kuriuose buvo sutriuškintos Ordino kariuomenės su jų vadovybe. Vokiečiai du kartus buvo užkariavę Žiemgalą, bet sukilę žiemgaliai išsivaduodavo iš kryžiuočių priespaudos. Nameisio vadovaujami žiemgaliai pripažino Lietuvos didžiojo kunigaikščio Traidenio valdžią ir veikė išvien su lietuviais. Ordinas ėmėsi statyti savo pilis Žiemgaloje, taip siekdamas užblokuoti žiemgalių pajėgas. Žiemgaliams pasitraukus iš Tervetės, jų pasipriešinimo centrais tapo Raktės ir Sidabrės pilys. XIII a. pabaigoje nuolatiniai kryžiuočių puldinėjimai sukėlė bado grėsmę, todėl dalis žiemgalių pasitraukė į Lietuvą. Karas sukompromitavo ir išsekino Ordiną, tad kryžiuočiai neįsitvirtino Žiemgaloje. Nors nemaža dalis Žiemgalos buvo smarkiai nuniokota, tačiau išliko Lietuvos valstybės sudėtyje. Atvykę į Joniškio istorijos ir kultūros muziejų, lankytojai naujoje ekspozicijoje gali susipažinti su šia istorija bei apžiūrėti atkurtus XIII a. Livonijos ordino riterio, arbaletininko ir XII-XIII a. kilmingojo žiemgalio šarvus.

Projekto partnerio Gamtos paveldo fondo iniciatyva sukurtas edukacinis animuotas filmas „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje” apie žiemgalius XIII a. ir kryžiaus karus, jų baigtį bei interaktyvus žaidimas, kurio tikslas – žaismingai supažindinti žaidėjus su to meto ginklų, amunicijos, aprangos ir kitų detalių paskirtimi ir panaudojimu.

Įgyvendinant Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projektą Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ vyko įvairūs renginiai, partnerių susitikimai, mokomoji išvyka į Cėsio pilį Latvijoje ir pažintinė kelionė į Lenkiją Kryžiaus žygių paveldo tyrinėjimui. Pažintinės kelionės į Lenkiją tikslas – suteikti galimybę projekto specialistams ir tikslinėms grupėms, pagilinti istorines žinias, susipažinti su paveldo objektais, pasimokyti iš teikiamų turizmo paslaugų lankant istorinio paveldo objektus, turinčius istorinių sąsajų su Baltijos šalimis. Kelionės metu aplankyti ryškiausi išlikę kryžiuočių laikus menantys istoriniai objektai:  Grunwald (Žalgiris) ir  1410 m. mūšio lauko ir muziejaus ekspozicijos, kryžiuočių sostinės pilis Malbork/Marienburg ir daug kitų mažesnių pilių. Iš viso kelionės metu aplankytos 25 pilys. Kelionė jos dalyviams suteikė galimybę praturtinti žinias apie Livonijos kryžiaus žygius į Baltijos šalis ir pristatyti įvairias perspektyvas šia tema. Projekto partneriai Žagarės regioninio parko direkcija ir Joniškio istorijos ir kultūros muziejus suorganizavo 2 stovyklas vaikams iš Lietuvos ir Latvijos, kurių metu lankyti regiono piliakalniai, vyko įvairios edukacijos ir užsiėmimai.

Įgyvendintas Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projektas Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ paskatino geresnį bendros kultūrinės tapatybės pažinimą ir supratimą, saugant ir puoselėjant gamtos ir kultūros paveldą.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

            2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLI-453 „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje“ trukmė: nuo 2020-08-01 iki 2022-07-31. Visas projekto biudžetas: 838 982,51 Eur (Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 713 135,10 Eur), iš jo Žagarės regioninio parko direkcijos (nuo 2022-07-01 Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija) biudžetas: 227 754,95 Eur (Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 193 591,70 Eur).

            Daugiau informacijos galima rasti svetainėse www.latlit.eu; www.europa.eu.           

Last updated: 15.04.2024 12:38