Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Latgale un Aukštaitija kļūst tūristiem saistošāka un arī pieejamāka

31 January 2020

1. februārī noslēdzas septiņu Latgales un Aukštaitijas partneru realizētais projekts „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (Learn Eco Travel), kura laikā no 2018. gada maija iesaistītās pašvaldības un organizācijas veica dažādas un daudzveidīgas aktivitātes, lai attīstītu videi draudzīgu tūrismu šajā reģionā.

Projekta partneri bija Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadi Latvijā, Molētu un Anīkšču rajoni, Paņeveža, kā arī Gražutes un Sartu reģionālo parku direkcija Lietuvā un tie bija orientēti divos galvenajos virzienos – veicināt šo teritoriju pievilcību tūristu acīs, gan iegādājoties aktīvās atpūtas aprīkojumu, kas tūristiem ir pieejams bezmaksas, gan arī izglītojot pakalpojumu sniedzējus un pašvaldības par ekotūrismu, vienlaikus padarot atpūtu pie ūdeņiem pieejamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kā stāsta projekta vadītāja Inese Matisāne, kas bija arī idejas autore: “Projekta rezultāti ir sasniegti. Iesaistītajām pašvaldībām un organizācijām jau šobrīd ir vairāki pozitīvi ieguvumi – ar aktīvā tūrisma aprīkojumu (SUP dēļi, katamarāni u.c.) tika aprīkotas atpūtas vietas, rezultātā, piemēram, Aglonā jau pagājušā vasarā būtiski pieauga tūristu skaits. Un arī nākotnē, cilvēkiem vairāk uzzinot par pieejamo bezmaksas aprīkojumu, apmeklētāju un atpūtnieku skaits tikai pieaugs, līdz ar to arī citiem tūrisma jomas pakalpojumu sniedzējiem palielināsies klientu skaits. Mani pašu visvairāk priecē tas, ka Preiļos, Molētos un Sartu un Gražūtes reģionālajos parkos iegādājāmies aprīkojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai arī viņi varētu ērti baudīt ūdenspriekus. Jo šī diemžēl ir viena no tūristu mērķgrupām, kam līdz šim Latvijā un Lietuvā nav bijis daudz pielāgotu atpūtas vietu pie ūdeņiem ar atbilstošu aprīkojumu.”

Lai šie ūdens objekti arī turpmāk būtu pievilcīgi tūristiem, Preiļu, Paņevežas un Anīkšču pašvaldības iegādājās ūdens zāļu pļāvējus un dūņu sūkni. Tāpat ikvienam pieejama aplikācija “Pure Water”, ar kuras palīdzību ezeru, upju, dīķu apmeklētāji var mēģināt noteikt konkrētās ūdenstilpes ūdens kvalitāti, kā arī mācīties atpazīt ūdenī un krastā mītošos dzīvniekus un augus. Savukārt plānot ceļojumu ļaus trīs izstrādātie tūrisma maršruti, tostarp vienā no tiem apkopotas vietas un objekti, kas pieejami arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Tūrisma veicināšana ir komplekss pasākums – nepieciešama ne tikai atpūtas vietu labiekārtošana, bet arī pakalpojumu sniedzēju izglītošana un sadarbība starp uzņēmējiem un pašvaldībām. Tāpēc projektā notika tūrismā iesaistīto uzņēmēju un dabas gidu apmācības, aicinot aizdomāties arī par vides jautājumiem un dabas tūrisma attīstīšanu. Arī izstrādātā “Ekotūrisma attīstības stratēģija 2019.-2023. gadam pārrobežu teritorijās” ir praktisks dokuments, kurā ietverti konkrēti ieteikumi katrai projektā iesaistītajai pašvaldībai, lai tiktu veicināts videi draudzīgs tūrisms. Kā uzsver I. Matisāne: “Ir svarīgi, lai cilvēki ceļo nevis kā vienkārši patērētāji, bet kā atbildīgi tūristi – gan pret apkārtējo vidi, gan arī līdzcilvēkiem.”

Informācija par projekta rezultātiem pieejama projekta partneru mājaslapās – www.preili.lv, www.riebini.lv, www.aglona.lv, www.moletai.lt, www.anyksciai.lt, www.panevezys.lt un http://sartaigrazute.am.lt/.

Par projektu

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim. Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.

Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 21.06.2024 11:26