Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Latvijā un Lietuvā uzsākts projekts dabai draudzīgas ceļošanas veicināšanai

30 May 2018

Šī gada 30. maijā Preiļos Latvijas un Lietuvas sadarbības partneri parakstīja līgumu par projekta LLI-349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) realizēšanu. Projekts tiek īstenots ar mērķi attīstīt reģiona pievilcību, kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu.

Projekta vadošā partnera funkcijas un pienākumus veic Preiļu novada dome. Projekta partneri ir Riebiņu novada dome un Aglonas novada dome Latvijā, Anīkšču un Molētu rajonu pašvaldības, Panevēžas pašvaldība un Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā.

 

Projektā uzsvars tiek likts uz apkārtējai videi draudzīgas ceļošanas veicināšanu un sabiedrības izglītošanu par ekotūrismu. Sadarbojoties projektā iesaistītajām Latvijas un Lietuvas institūcijām un tūrisma jomas profesionāļiem, tiks izstrādāti jauni kopīgi tūrisma maršruti, kas būs piemēroti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai palielinātu ūdens objektu apmeklētāju izpratni par dabas daudzveidību, plānots izstrādāt interaktīvu mobilo lietotni ūdens kvalitātes noteikšanai.

 

Apmeklētājiem pievilcīgākas un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamākas tiks padarītas atpūtas vietas pie ūdens, iegādājoties nepieciešamo inventāru un aprīkojumu, tostarp Preiļu novadā paredzēts iegādāties pludmales riteņkrēslu un pielāgotu laivu, kā arī ūdenszāles pļāvēju, pontonu un dūņu sūkni.

 

Zināšanas ekotūrisma jomā semināros un apmācībās varēs papildināt projektā iesaistīto pašvaldību tūrisma nozares profesionāļi un tūrisma uzņēmēji. Skolēniem būs iespēja piedalīties divās piedzīvojumu nometnēs – šogad no 15. līdz 22. jūlijam Aglonā un nākamvasar Gražutes reģionālajā parkā. Norisināsies četri tūrisma festivāli – šogad 4.-5. augustā Riebiņu novada Rušonas pagastā, kā arī Paņevežā, Preiļos un Gražutes reģionālajā parkā.

 

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 24 973,20 eiro.

 

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Last updated: 20.04.2024 15:20