Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

MĀJRAŽOTĀJI VARĒS IEGŪT JAUNAS ZINĀŠANAS

12 May 2017

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (turpmāk tekstā Dobeles PIUAC) šī gada 1.aprīlī uzsāka realizēt projektu “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” (Nr.LLI-138).

Amatniecība ir mazās uzņēmējdarbības veids, kas izmantojams ikvienam cilvēkam, kuru interesē kāds konkrēts amatniecības nodarbošanās veids, gan nelielai lauku saimniecībai savas darbības dažādošanai. Organizējot dažādas informatīvās un pieredzes apmaiņas tikšanās amatniekiem, visvairāk diskusiju ir par savas produkcijas noieta paplašināšanas iespējām: kā veiksmīgāk pārdot, kur pārdot, kā savu preci padarīt konkurētspējīgāku, kā to reklamēt, kā iesaiņot? Šie jautājumi ir ļoti aktuāli ikvienam amatniekam.

Pagājušā gadā Dobeles PIUAC, sadarbībā ar Anikščiai mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru, strādāja pie kopēja projekta izveides, lai motivētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas un uzlabotu savu produktu konkurētspēju radošās amatniecības materiālu jomās: tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs. Partneri izstrādāja projektu ar nosaukumu „Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” („Employment and Entrepreneurship without Borders”, BEE), kuru iesniedza Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam izsludinātajā konkursā. Šī gada aprīlī, saņemot lēmumu par projekta apstiprinājumu, visiem bija liels prieks.

Daudz darba padarīts līdz šim, liels konkurss izturēts un vēl daudz darāmā ir priekšā. Kas šo divu projekta realizācijas gadu laikā būs sagaidāms?

Šī projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona Dobeles novada un divu Lietuvas pierobežas teritoriju – Anikščiai rajona un Panevēžas apgabala – potenciālie un esošie amatnieki (kopā 80 personas), kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas un prasmes iepriekš minētās amatniecības nozarēs.

Nozīmīgākās projekta aktivitātes un rezultāti:
– Izstrādāta un realizēta 11 dienu apmācību programma, kurā ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības par mārketinga un komunikāciju pasākumu īstenošanu.
– Noorganizētas piecas radošās darbnīcas. Amatniekiem, kopīgi strādājot darbnīcās mentoru – mākslinieku uzraudzībā, būs iespēja uzlabot savu esošo produktu dizainu, kā arī izstrādāt jaunus produktus.
– Noorganizētas divas amatnieku izstādes Latvijā un Lietuvā.

Projekta laikā tiks izveidota partneru kopīga IT platforma – kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu noietam jaunos tirgos.

Projekta ilgs līdz 2019.gada 31.martam.

Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits projekta pasākumos ir ierobežots, jau šobrīd aicinām pieteikties amatniekus, kas vēlas apgūt jaunas zināšanas tirgvedībā un savu produktu dizaina attīstīšanā. Pieteikties vai uzzināt vairāk par iespējām piedalīties projekta aktivitātēs var zvanot Dobeles PIUAC pa tālr.63781740, rakstot uz e-pastu – piuac@dobele.lv vai sekojot aktualitātēm Dobeles PIUAC mājas lapā – www.pic.dobele.lv.

Pasākumi tiek organizēti projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros (Nr.LLI-138). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Kopējais projekta budžets ir 336648,66 EUR. Vadošā partnera Dobeles PIUAC kopējais budžets ir 129025,06 EUR, no kuriem 109671,30 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa – www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 21.06.2024 11:26