Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Masterclass for owners of Heritage orchards

23 March 2018

Dārzs kā tūrisma produkts

 1. martā Mazmežotnes muižā pulcējās lauku tūrisma uzņēmēji, lai tiktos Dārzkopības institūta rīkotajā meistarklasē, kas norisinājās projekta “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms” (Heritage  Gardens,  No.  LLI-181) ietvaros. Dalībniekiem bija iespēja apskatīt Mazmežotnes muižu un muižas dārzu, kā arī uzklausīt praktiskus padomos par to, kā padarīt savu dārzu pievilcīgāku tūristiem.

Dārzkopības institūta vadošā pētniece Līga Lepse iepazīstināja klātesošos ar padomiem dārzeņu audzēšanā un saglabāšanā, sniedzot ieskatu arī dārzeņkopības vēsturē un atklājot, kurā gadsimtā pie mums parādījušās dažādas dārzeņu sugas un kādas ir dažādu vēsturisko sugu galvenās audzēšanas prasības. Īpaši tika atgādināts, cik svarīgi ir sekot līdzi augsnes rādītājiem un par nepieciešamību veikt augsnes bioķīmiskās analīzes, lai pareizi uzlabotu un saglabātu augsnes auglību. Tāpat tika uzsvērts, ka nedrīkst aizmirst par augsekas ievērošanu, kur ļoti labu ietekmi sniedz tauriņziežu iekļaušana. Tika sniegti vēl daudzi citi vērtīgi ieteikumi par to, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai izaudzētu labu un kvalitatīvu ražu, piemēram, laistīšanai, zaļmēslošanai, augu aizsardzībai.

Savukārt vadošais pētnieks Edgars Rubauskis stāstīja par vainagu kopšanas principiem augļu dārzā, vispirms iepazīstinot ar materiāliem, kur iespējams atrast dažādu informāciju par augļaugu kultūrām, lai veiksmīgi pārvaldītu savus augļu dārzus un izveidotu tos iespējami pievilcīgākus tūristiem. E. Rubauskis uzsvēra, ka, sākot veidot augļu kokus, vispirms ir nepieciešams izprast mērķi, kādēļ to ir nepieciešams darīt – agras, lielas un labas kvalitātes ražas ieguvei, kā arī, lai dārzs būtu viegli kopjams un baudāms apmeklētājiem. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem augļu koku vainagu veidošanā ir, lai augļiem piekļūst saules gaisma. Tāpat E. Rubauskis iepazīstināja ar dažādu augļu koku veidošanas pamatprincipiem, kā arī sniedza praktiskus padomus, kā veidot vecu augļu koku vainagus.

Projekta ietvaros plānotas vēl trīs meistarklases dažādos tūrisma objektos, zemnieku saimniecībās, lai sniegtu praktiskus padomus dārzu kopšanā un augļu koku veidošanā.

Projekts „Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms” tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Kopējais projekta budžets visiem iesaistītajiem projekta partneriem ir 830 733.23 eiro, no tā 706 123.23 eiro ERAF finansējums. Projektu īsteno 6 partneri – Lietuvas lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts (Latvija), Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Lietuvas lauku tūrisma asociācija, Kauņas rajona muzejs un Rundāles pils muzejs.

Šis  raksts  ir  sagatavots  ar  Eiropas  Savienības  finansiālo  atbalstu.  Par  tā  saturu  pilnībā  atbild Dārzkopības  institūts,  un  tas  nekādos  apstākļos  nav  uzskatāms  par  Eiropas  Savienības  oficiālo nostāju.

Last updated: 21.06.2024 11:26