Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Noslēgušies Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves darbi

17 December 2022

Preiļu parkā pie Mīlestības kalniņa ar tiltiņa un slūžu rekonstrukcijas pabeigšanu noslēgušies Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves 1. kārtas būvdarbi. Pavasarī, kad būs piemēroti laikapstākļi, notiks teritorijas pie tiltiņa blakus Mīlestības kalniņam apzaļumošana.

Parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbi ir daļa no projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” aktivitātēm Latvijā un Lietuvā.

Gada pirmajā pusē noslēdzās kanāla pārbūves darbi posmā no Mehanizatoru ielas līdz Lielajam dīķim – tika iztīrīta apaudze (krūmi un mazvērtīgie pašizsējas koki), veikta arī dūņu un sanesumu izcelšana. Nozīmīga ir caurtekas izbūve zem Mehanizatoru ielas pie parka robežas –  tā ļaus parkā atjaunot ūdens apmaiņu ar Saltupi, kas vēsturiski ir bijusi nozīmīga Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas uzturēšanā, bet ilgus gadus bija nosprostota. Darbus parkā veica būvuzņēmums SIA “Bauskas meliorācija”.

Projektā ir veikti ne vien ūdenstilpju rekonstrukcijas darbi, bet norisinājušās arī dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt bioloģisko daudzveidību vēsturiskajos muižu parkos Latvijā un Lietuvā, kā arī pievērst sabiedrības (gan pieaugušo, gan bērnu un pusaudžu) uzmanību parku sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem.

Projekta noslēgumā 24. un 25. janvārī Preiļos un Antalieptē Lietuvā notiks noslēguma seminārs, kurā tiks prezentēti rezultāti, tostarp rokasgrāmata muižu parku īpašniekiem un pārvaldniekiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai parkos. Uz semināru tiks aicināti parku īpašnieki, dārznieki, pārvaldnieki un visi, kurus interesē bioloģiskās daudzveidības saglabāšana mums ikvienam svarīgajos kultūras mantojuma objektos – muižu parkos. Pieteikšanās semināram tiks izsludināta janvāra sākumā – sekojiet līdzi informācijai!

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Last updated: 11.06.2024 09:20