Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Notika projekta “Save past for future” atklāšanas sanāksme

12 December 2020

2020. gada 11. decembrī Preiļu Novada domē norisinājās attālināta sanāksme projektam „Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā (Save past for future)”. Šī projekta ietvaros tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos- Antalieptes klostera parkā (LT), Kamarišķu muižas parkā (LT) un Preiļu muižas parkā (LV). Atjaunotās vietas parkos tiks papildinātas ar izglītības takām, kurās tiks izstrādātas interaktīvas āra apmācības programmas par zaļo infrastruktūru, bioloģisko daudzveidību, kultūras mantojumu un nepieciešamību rūpēties par dabu.

Projekta atklāšanas sanāksmē piedalījās partneri no Latvijas un Lietuvas. Tikšanos atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un sapulci vadīja projekta vadītāja Inese Matisāne.

Projekta atklāšanas sanākmē dalību ņēma Zarasai pilsētas pašpārvalde, Preiļu novada dome, pārstāvji no Lietuvas nevalstiskajām organizācijām – “Innovators valley” un “Foundation for Peatland Restoration and Conservation”. Tikšanās gaitā partneri iepazīstināja sevi, kā arī pastāstīja par organizācijas vai pilsētas vēsturi un aktivitātēm projektā. Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva sniedza informatīvu prezentāciju par pilsētas vēsturi, apskates vietām, par attīstības projektiem, kuri pašreiz tiek īstenoti.

Sanāksme laikā tika apspriesti projekta plāni, projekta aktivitātes, noteiktas atbildīgās personas par konkrētajām projekta aktivitātēm. Partneri diskutēja par projekta popularizēšanas iespējām, pievēršot lielāku uzmanību projekta informācijas pieejamībai sociālajos tīklos un sabiedrības informēšanai par projekta norisēm.

Aktīva komunikācija starp projekta dalībniekiem tiek plānota arī turpmāk, lai gan pagaidām, Covid-19 ierobežojumu dēļ, sanāksmes klātienē veidot nav iespējams, tas neaptur projekta darbību un dalībnieku komunikāciju. Arī turpmāk tiks organizētas sanāksmes, lai pārrunātu projekta aktivitātes un projekta mērķu virzību.

Vēlot viens otram veselību un spēku, sanāksmi noslēdza projekta vadītāja Inese Matisāne.

Projekts “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014.–2020. gadam no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Papildu informācija:

Inese Matisāne

projekta vadītāja

e-pasts: inese.matisane79@gmail.com

tālr.: 26315587

 Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 11.06.2024 09:20