Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

NOVADA JAUNIEŠI PIEDALĪJĀS TEĀTRA NOMETNĒ LIETUVĀ

22 September 2021

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktiviitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)

PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500

PROJECT CALL: 3nd call

www.latlit.eu.

www.europa.eu.

2021. gada 23. – 25. jūlijā nelielā pilsētiņā Salakas (Zarasu rajons, LT) notika radošā teātra nometne jauniešiem “Youtheatre”.

Aktivitāte tika realizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”)” ietvaros.

Trīs dienas jaunieši no Daugavpils novada (LV) un Zarasu rajona (LT) piedalījās teātra meistarklasēs, ko vadīja profesionāli režisori: Gražina Karlaite (Zarasi, Lietuva) un Viktors Jansons (Daugavpils, Latvija). Nometnes dalībniekiem bija iespēja ieskatīties teātra mākslas aizkulisēs un apgūt  dažādus kustību, uzmanības, koncentrēšanās, saskarsmes, improvizācijas vingrinājumus, līdz ar to veicinot savu radošumu. Nometnes noslēgumā tika izveidota fotokolāža kuras tēma bija leģenda par Zarasu ezeru rašanos.

No Daugavpils novada nometnē piedalījās jaunieši no Višķu, Biķernieku, Naujenes, Kalupes, Kalkūnu un Līksnas pagastiem.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Merņaka, Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes projektu vadītāja

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 20.04.2024 15:20