Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Pārmantotās lauksaimniecības tradīcijas Latvijā un Lietuvā iemiesojas pievilcīgā tūrisma piedāvājumā

31 May 2017

Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociācijas apvienojušās kopīgā projektā, lai iesaistītu lauksaimniecības vēsturisko mantojumu agrotūrismā. Par pamatu šim lauku tūrisma piedāvājumam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē.

Uzsvars tiek likts uz līdzīga rakstura piedāvājumu, kas ļaus apceļot gan Lietuvas, gan Latvijas saimniecības un iepazīties ar dabiskām vērtībām, ko rada prasmīgi sava aroda meistari. Mūsdienās, kad dabiski audzēta pārtika un rokām darinātas lietas kļūst ekskluzīvas, ir vērts atgriezties pie pirmavotiem, sajust cauri gadsimtiem nākušo tradīciju, prasmju un zināšanu spēku, un atklāt to pielietojumu mūsdienās.

Produkta koncepcija: apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji un kolekcijas, kurās tūristi saistošā veidā var iepazīt un pieredzēt lauksaimniecības un amatniecības kultūras mantojumu caur pakalpojumiem: saimniecības apskate, ekskursijas saimniecību muzejos un ražotnēs, rādot lauksaimnieciskos procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumi un meistarklases, iepazīstinot ar senā mantojuma pielietojumu mūsdienās (zivju kūpināšana, maizes, cepšana, podniecība, utt.), tūristu naktsmītnes, interaktīvas programmas, produktu degustācijas, saimniecību veikaliņi, kur iegādāties produkciju un suvenīrus. Agrotūrisma saimniecības tiks saistītas tūrisma maršrutos, veicinot ceļošanu un ilgāku uzturēšanos Latvijas un Lietuvas laukos.

Projekta rezultātā ceļotājus priecēs karte ar vismaz 100 saimniecībām Latvijā un Lietuvā, kas savienotas 10 dažādos ceļošanas maršrutos. Informācija būs pieejama arī Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma asociāciju mājas lapās.

Kā viens no pirmajiem projekta pasākumiem būs akcija “Atvērtās dienas laukos”, kas divas dienas: 27. – 28. maijā vienlaicīgi norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā. Jaunā tūrisma un ražošanas sezona tiks iesākta ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus, klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko ikdienā tūrists var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos.

Savukārt, lai laicīgi iepazīstinātu ar “Lauku atvērto dienu” ideju un saimniecībām, 20.04. „Lauku ceļotājs” rīko mediju braucienu, kura laikā tiks apmeklētas saimniecības Latvijā un Lietuvā. Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties braucienam līdz 15.04.2017, rakstot uz e-pastu anna@celotajs.lv.

Par biedrību „Lauku ceļotājs”: Biedrība „Lauku ceļotājs” ir vecākā un spēcīgākā lauku tūrisma organizācija Latvijā, dibināta 1993. gadā. Biedrības mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā lauku ekonomikas kontekstā, sadarbojoties ar lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un citām nozarēm. „Lauku ceļotājs” pārstāv savu biedru intereses, iesaistās uzņēmējiem labvēlīgas politikas veidošanā, kalpo kā profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma. „Lauku ceļotāja” biedri ir lauku tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības visos Latvijas novados.

Par projektu „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā”. Projekta produkta izstrāde: apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji un kolekcijas, kurās tūristi saistošā veidā var pieredzēt lauku kultūras mantojumu: saimniecības apskate, ekskursijas saimniecību muzejos un ražotnēs, rādot lauksaimnieciskos procesus no to pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumi un meistarklases, veicinot tūrisma attīstību pārrobežā Latvijā-Lietuvā. Projekta rezultāti: 1) lauku kultūras mantojumā balstīts agritūrisma produkts, kas tiks saistīts tūrisma maršrutos.; 2) izglītojošs atbalsts saimniekiem agritūrisma produkta veidošanā, 3) mārketinga un popularizēšanas kampaņa. Šī projekta kopējais budžets 235 881 eiro, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 200 499 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par  saturu pilnībā atbild “Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Last updated: 11.06.2024 09:20