Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Paskelbtas trečiasis Latvijos ir Lietuvos programos kvietimas teikti paraiškas

2019 m. balandžio 9 d. 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa  paskelbė savo trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Šio programos kvietimo metu paraiškos priimamos pagal tris programos prioritetus:

 • tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant,
 • socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga,
 • geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.

Projektų paraiškos bus priimamos iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val. (Lietuvos laiku).

Šio kvietimo projektams iš viso gali būti paskirta 19,2 mln. Eur Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) bendrojo finansavimo. Suteikiamas bendrasis finansavimas – 85 proc. visų tinkamų projekto išlaidų. Finansuojami projektai turi prisidėti prie šių programos specifinių tikslų įgyvendinimo:

  Specifiniai programos tikslai Preliminari visa ERPF finansavimo suma*, mln. Eur Didžiausia ERPF bendrojo finansavimo suma skiriama projektui, Eur
I prioritetas. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant
1.1 Programos teritorijos lankytojų skaičiaus didinimas gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtinį paveldą, paslaugas ir produktus 5,5 800 000
1.2 Bendras aplinkos išteklių valdymas ir efektyvumo didinimas 3,0 1 000 000
III prioritetas. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga
3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas 3,0 600 000
3.2 Gyvenimo sąlygų gerinimas nepasiturinčiose bendruomenėse ir teritorijose 2,0 200 000
IV prioritetas. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą
4.1 Viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimas didinant institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp jų 5,7 500 000

* Visa ERPF finansavimo suma skiriama kiekvienam specifiniam programos tikslui yra preliminari ir gali keistis.

 

Projektų partneriais gali būti valdžios institucijos (valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos), viešieji juridiniai asmenys ir nevyriausybinės organizacijos iš Latvijos ir Lietuvos. Programos teritorija apima Kuržemę, Žemgalę ir Latgalę Latvijoje, bei Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno apskritis Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti: www.latlit.eu/calls-for-proposals/3rd

Šiuo metu yra įgyvendinami 90 projektų, kurių finansavimui pirmojo ir antrojo programos kvietimo metu buvo skirta daugiau nei 47 mln. eurų ERPF bendrojo finansavimo.

Informaciniai seminarai potencialiems pareiškėjams

Š.m. gegužės mėn. Latvijoje ir Lietuvoje Programa organizuos informacinius seminarus potencialiems pareiškėjams, kuriuose bus suteikta visa reikalinga informacija apie kvietimą teikti paraiškas, vyks praktiniai užsiėmimai. Seminarai bus skirti konkretiems specifiniams programos tikslams. Dalyviai bus suskirstyti į grupes, kuriuose praktinių mokymu metu aptars rengiamas paraiškas. Visi seminarai vyks anglų kalba.

Informacija apie seminarus ir registracija į juos bus paskelbta artimiausiu metu programos interneto svetainėje www.latlit.eu.

Last updated: 14.06.2024 14:09