Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Piedzīvojumu un atpūtas nometne – iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām

29 April 2019

Trešdiena, 22.augusts, 2018.gads

No 20. līdz 25. augustam nometnē “Lediņi” norisinās ZPR organizētā atpūtas un piedzīvojumu nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pirmdien Jelgavā ieradās 32 jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem) no Latvijas un Lietuvas un 8 viņus pavadošās personas.

 

Jauniešiem sasniedzot 18 gadu vecumu, bet tiem, kas pēc pamatskolas beigšanas dažādu iemeslu dēļ mācības neturpina, jau sasniedzot 16 gadu vecumu, sākas saspringts laiks, kad no pašiem jauniešiem tiek prasīts apgūt pašaprūpes prasmes, iesaistīšanos darba tirgū un sabiedriskās aktivitātēs. Arī ģimenes locekļi šajā laikā bieži tiek nostādīti nepaskaužamu izvēļu priekšā, piemēram, atteikties no darba, lai turpinātu parūpēties par jau pieaugušo bērnu. Bieži šajā vecumā cilvēki ar invaliditāti tiek ievietoti ilgstošās aprūpes iestādēs, ja pašvaldības nepiedāvā citus, alternatīvus sociālos pakalpojumus.

Jaunība, tas ir laiks, kad jaunieši parasti izzina pasauli un arī gūst prieku, savukārt jauniešiem ar īpašām vajadzībām iekļaujošie pasākumi tiek piedāvāti ļoti reti. Nometne ir formāts, kur, protams, var apgūt dažādas jaunas prasmes, bet lielāku uzsvaru šajā gadījumā vēlamies likt uz prieku – dejojot, veidojot no māla, darbojoties kokapstrādes darbnīcā, dodoties ekskursijā, satiekot jaunus draugus gan no Latvijas, gan ārzemēm.

Jauniešiem ierašanās jaunā vidē ar apstākļu maiņu ir saistīta ar stresu, tomēr radošās nodarbes, kas tiek, piedāvātas katru dienu, ir arī pietiekoši dziedinošas, lai jaunajos apstākļos nebūtu vajadzīgi papildus medikamenti. Kā jau minēts, nometnē tiks piedāvātas kokapstrādes, keramikas, dejas terapijas, rokdarbu radošās darbnīcas sertificētu, ar pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti speciālistu vadībā.

Nometnē piedalās jaunieši no Auces, Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes novadiem Latvijā un Jonišķu, Kretningas, Rokišķu pašvaldībām Lietuvā.

Nometne notiek ES Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta “SocQuality”, LLI-317 ietvaros. Projektā tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Ilva Kalnāja
komunikācijas speciāliste

https://www.zemgale.lv/component/k2/item/185-piedzivojumu-un-atputas-nometne-iespeja-gut-prieku-jauniesiem-ar-ipasam-vajadzibam

Related tags:

Last updated: 26.06.2024 15:10