Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Pirmā biznesa simulācijas spēle jauniešiem-Jelgavā

07 February 2018

13. decembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē notika pirmā biznesa simulācijas spēle, kurā piedalīsies 36 jaunieši no Latvijas un Lietuvas, lai attīstītu radošumu, trenētu komandas, līderības, diskusiju vadīšanas kompetences un uzņēmējdarbībai nepieciešamo domāšanu. Simulācijas metodikas pamatā  izmantota reālu uzņēmumu pieredze un problēmsituāciju risināšanas piemēri.

“Jau iepriekš fakultātē esam attīstījuši sadarbību ar uzņēmējiem, un studentiem organizējuši līdzīgas biznesa simulācijas spēles, taču tām bija cits mērķis – palīdzēt uzņēmējam inovatīvi risināt kādu viņam svarīgu problēmu. Taču tā kā studentiem nebija iespēju detalizēti iepazīties ar uzņēmuma vidi, viņu priekšlikumi ļoti bieži bija attālināti no reālās situācijas un labumu uzņēmējam nedeva. Šobrīd izmantojam citu pieeju – dosim iespēju jauniešiem iegūt informāciju par pētāmo uzņēmumu, piedāvāsim reālu problēmsituāciju, ar kuru uzņēmums ir saskāries un kuru vienlaicīgi risinās vairākas jauniešu grupas, un ļausim viņiem radīt idejas, analizēt un apspriest tās,” stāsta Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

Simulācijas galvenais mērķis ir veicināt jauniešos biznesa domāšanu, nevis meklēt risinājumus uzņēmējam. Turklāt simulācijas noslēgumā jaunieši tiks iepazīstināti ar uzņēmuma pieredzi, kā tas realitātē ir atrisinājis simulācijā analizēto problēmu.

Biznesa simulācijas spēle norisinājās   Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam  “Ready for Business” LLI 143 ietvaros. Tās metodiku ir izstrādājuši LLU ESAF pētnieki sadarbībā ar visiem projekta partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un risinājumus.

Simulācijā piedalīsies jaunieši no LLU, Daugavpils Universitātes, Ventspils Jauniešu domes, Viseginas Radošuma mājas, Klaipēdas Zinātnes un tehnoloģiju parka un Paņevēžu Darba tirgus apmācību centra. Lai īstenotu simulācijas spēles aktivitātes, tiks izveidotas sešas jauniešu grupas, izmantojot lozēšanu un veicinot dažāda vecuma un tautību jauniešu sadarbību vienas grupas ietvaros.

Spēles metodikas izveidē izmantota projekta dalībnieku apkopotā informācija no 60 Latvijas un Lietuvas uzņēmēju intervijām, kurās viņi stāstīja par sava uzņēmuma izveidošanu, darbību, plānošanu, problēmsituācijām un to risinājumiem.

LLU Jelgavā plānotā biznesa simulācija būs pirmā simulācijas spēle, kurai sekos vairākas spēles citās vietās Latvijā un Lietuvā. Izmantojot tajās gūto pieredzi, LLU mācībspēki kopā ar partneriem izstrādās IT rīku – biznesa spēles simulatoru -, kuru jaunieši varēs brīvi izmantot kā palīgu biznesa domāšanas treniņiem. Savukārt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē spēles metodika tiks izmantota studiju procesā jauno vadības zinātņu, ekonomikas un socioloģijas specialitāšu studentu profesionālo kompetenču attīstīšanā.

Last updated: 23.05.2024 15:28