Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu parkā norisināsies Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”

05 July 2022

Šī gada 15. un 16. jūlijā Preiļu parkā pie zirgu staļļa un pludmalē norisināsies bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai veltīts Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”. Festivāls ir daļa no šīgada Preiļu Parka svētkiem!

Festivāls tiek rīkots Preiļu novada pašvaldības pārrobežu projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” un tā ir viena no aktivitātēm, kuru mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ekoloģijas jautājumiem, īpašu vērību veltot tieši vēsturiskajiem parkiem un to unikālajai ekosistēmai.

Festivāls sāksies piektdien, 15. jūlijā, plkst. 16.00 ar velopārgājienu kopā ar SIA “Dēkaiņi”. Turpinājumā plkst. 18.00 notiks parka iepazīšana, izstaigājot dabas un dižkoku taku. Plkst. 19.30 Pampūkas aicina uz tējas un pīrāga baudīšanu! Plkst. 21.30 eko pedagoģijā balstīta audiovizuālā laikmetīgās dejas izrāde “Brīvības bioloģija. Zuša stāsts”, kuras pamatā ir pasaulē tikpat kā izzudušas zivju populācijas Eiropas zuša stāsts – pilns noslēpumu, neizzinātā, un cilvēciskotas romantikas. Savukārt vakara noslēgumā plkst. 22.30 romantiska kokles spēle laivā, ko piedāvā Kristīne un Edgars Kārkli.

Sestdienā, 16. jūlijā, jau no plkst. 10.00 daudzveidīgas radošās darbnīcas bērniem ar ģimenēm, kinologa konsultācijas un kanisterapija, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži” un Viduslatgales pārnovadu fonda izglītojošās teltis. Plkst. 11.00 – bio dejas un vegānu meistarklases. Plkst. 13.00–13.30 pusdienu putra – lai to baudītu, lūgums līdzi ņemt savu karotīti, krūzīti un bļodiņu, jo, atbilstoši zero waste principiem, vienreizlietojamie trauki netiks piedāvāti! Pēc pusdienu putras plkst. 13.30 čellistu “ČelloBrazers” koncerts. Plkst. 14.10 uz diskusiju par vides jautājumiem aicinās Mairita Lūse (biedrība “Zero waste Latvija” aktīvistu grupa), Raimonds Platacis (nonullēšanās), Andris Kažemāks (Zero waste dzīvesveids, praktiskie ieteikumi ikdienai), Māris Olte (inovatīvas metodes kvalitatīvai dīķu apsaimniekošanai). Diskusijas vadītājs – Māris Olte.

Īpaša aktivitāte “Zvaigznāja klubs” paredzēta jauniešiem. Tā vērsta uz jauniešu izglītošanu un sociālo integrāciju – Agnese Rakovska aicinās caur mūziku, diskusijām un meistarklasēm runāt par solidaritāti un dabas aizsardzības nozīmi. “Zvaigznāja klubs” notiks 16. jūlijā plkst. 14.00–19.00 pludmalē. Aicinām jauniešus no 10 līdz 16 gadu vecumam iesaistīties, izglītoties un paust savu viedokli!

Ieeja pasākumos ir bez maksas! Aktivitātes drīkst apmeklēt ar suni. Festivāls norisinās ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Paldies Preiļu Kultūras un tūrisma pārvaldei, Preiļu muižas kompleksa un parka komandai, Viduslatgales pārnovadu fondam, Jauniešu centram “Četri”, Preiļu Brīvajai skolai, Dabas aizsardzības pārvaldei, AS “Latvijas valsts meži”!

Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba” notiek Preiļu parka svētku ietvaros.

 

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada pašvaldība, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Last updated: 18.06.2024 09:41