Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu parkā notiek dīķu un kanālu tīrīšana

20 September 2021

Šī gada septembrī turpinās Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves 1. kārtas būvdarbi Preiļu parka posmā. Lai varētu veikt ūdenstilpes tīrīšanu posmā no Mehanizatoru ielas līdz Lielajam dīķim, parka kanālos un dīķos ir pazemināts ūdens līmenis un notiek dūņu izcelšana. Darbus veic būvuzņēmums SIA “Bauskas meliorācija”.

Līdz šim vasarā jau tika iztīrīta apaudze (krūmi un mazvērtīgie pašizsējas koki) joslā no Mehanizatoru ielas līdz Saltupei (pretī pirmsskolas izglītības iestādei), kā arī posmā no Mehanizatoru ielas līdz pils caurtekai (pretī Preiļu pilij upītes otrā krastā). Izmantojot speciālo tehniku, jau uzsākta dūņu un sanesumu izcelšana no kanāla pretī pilij, šie darbi turpināsies arī tālākā posmā līdz Lielajam dīķim.

Pirmdien, 20. septembrī, Preiļos ieradās Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda (“Foundation for Peatland Restoration and Conservation”) vides eksperti, lai novērtētu, kā darbi ietekmē Preiļu parkā mītošo abinieku stāvokli. Tika atzīts, ka darbu veikšanai izvēlētais laiks ir izdevīgs, jo abinieki jau ir pametuši ūdeni un devušies uz savām ziemošanas vietām uz sauszemes. Vēlāk, izmantojot no ūdens izceltās dūņas un kokus, plānots krastā izveidot mākslīgās abinieku ziemošanas mājiņas.

Darbiem seko līdzi arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālisti. Pretī pilij kanāls 20. gs. otrā pusē un pēdējos gadu desmitos ir ļoti piegružots ar sadzīves atkritumiem un arī būvgružiem. Par spīti tam, darbu laikā ir izdevies izcelt ar Preiļu pilī 20. gs. pirmajā pusē izvietoto lauksaimniecības skolu un, iespējams, muižas laiku saistītus priekšmetus – pamatā krāsns podiņu lauskas. Nolaižot ūdens līmeni, blakus vecajai kungu mājai ir atsedzies arī parka vēsturiskais arkveida tiltiņš, kas mūrēts no sarkanajiem ķieģeļiem.

Darbu laikā iespējami īslaicīgi satiksmes un gājēju kustības ierobežojumi posmā pie pils un uz Mehanizatoru ielas. Iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Vēsturiski ūdens līmenis Preiļu parka dīķos un kanālos bija zemāks, savukārt paši dīķi un kanāli – dziļāki. Šobrīd ūdens līmenis ilgstošu laika posmu ir bijis paaugstināts, ir notikusi organisko vielu uzkrāšanās un dīķu un kanālu aizaugšana, kas negatīvi ietekmē arī parka ūdeņu ekosistēmu. Tāpēc darbu gaitā paredzēts sakārtot posmu gar Preiļu pili līdz Rietumu dīķim, izbūvējot 5 caurtekas, iztīrot kanālu ~100 m posmā un padziļinot upes gultni pie ieteces dīķī. Būtiskākais – šo darbu rezultātā tiks atjaunota ūdens apmaiņa ar Saltupi, kas vēsturiski ir bijusi nozīmīga Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas uzturēšanā, bet šobrīd ir nosprostota. Lai to izdarītu, darbu gaitā paredzēts izveidot arī caurteku uz Mehanizatoru ielas.

Darbu rezultātā, veicinot ūdensteci caur Preiļu parka dīķiem un atjaunojot ūdensapmaiņu starp Preiļupi un Saltupi, parka ūdeņi tiks padarīti pievilcīgāki tūristiem un parka apmeklētājiem, kā arī tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi dažādām augu un dzīvnieku sugām.

Parka dīķu un kanālu pārbūves un tīrīšanas darbi tiks veikti projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Foundation for Peatland Restoration and Conservation”, kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Tikšanās ar vides ekspertiem no Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda pie tiltiņa pretī vecās kungu mājas pamatiem.

Gultnes tīrīšanas darbi pretī Preiļu pilij.

 

Last updated: 11.06.2024 09:20