Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu parkā pirmo reizi norisinājās Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”

18 July 2022

Šī gada 15. un 16. jūlijā Preiļu parkā pie zirgu staļļa un pludmalē norisinājās bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai veltīts Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”. To apmeklēja plašs interesentu loks – gan preilieši, gan viesi no citām pilsētām un pat ārvalstīm.

Festivāls tika rīkots Preiļu novada pašvaldības pārrobežu projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” un tā bija viena no aktivitātēm, kuru mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ekoloģijas jautājumiem, īpašu vērību veltot tieši vēsturiskajiem parkiem un to unikālajai ekosistēmai.

Divu dienu laikā ikvienam bija iespēja atrast sev interesējošu aktivitāti – bērni ar interesi izspēlēja Preiļu Galvenās bibliotēkas piedāvātās lielformāta spēles, iepazina lauku sētas “GAILGURI” dzīvniekus – trušus un vistiņas, pūta burbuļus. Fizisko aktivitāšu cienītājiem bija iespēja doties velobraucienā pa tuvējo Preiļu apkaimi, savukārt izzinošā pārgājienā aicināja Dižkoku taka tepat Preiļu parkā. Radošas aktivitātes piedāvāja dažādās meistarklases, savukārt Latvijas Dabas fonds aicināja caur lupu un mikroskopu iepazīt Preiļu parka ūdenī mītošos bezmugurkaulniekus. Uz pasākumu tika īpaši aicināti arī suņu īpašnieki, kas varēja konsultēties par sava mīluļa audzināšanu pie pieredzējuša kinologa Ivo Svennes. Savukārt ar kanisterapiju iepazīstināja un paraugdemonstrējumus piedāvāja Latgales Reģionālais Dzīvnieku mīļotāju centrs. Piektdienas vakarā mūzikas baudītāji ļoti romantiskā noskaņā varēja baudīt tautasdziesmas Kristīnes un Edgara Kārklu izpildījumā, savukārt sestdienā pie zirgu staļļiem izskanēja “ČelloBrazers” koncerts. Par cienastu gādāja “Pampūkas” āra terasīte. Īpaša aktivitāte “Zvaigznāja kubs” pulcēja jauniešus – tās mērķis ir kultūras izglītības un sadarbības veicināšana jauniešu starpā.

Lai gan pasākums aizritēja pozitīvā noskaņā, akcents tomēr tika likts uz to, lai cilvēki aizdomātos par atkritumu radīto postu dabai un arī cilvēku veselībai. Ar mākslinieciskiem paņēmieniem cilvēka neapdomīgo darbību sekas un iznīcinošo ietekmi uz Eiropas zušu populāciju spilgti demonstrēja laikmetīgās dejas izrāde “Brīvības bioloģija. Zuša stāsts”. Bērnus un pusaudžus par tīru mežu nozīmi un atbildību pret apkārtējo vidi ar rotaļu un fizisku vingrinājumu palīdzību iepazīstināja AS “Latvijas Valsts meži” Cūkmens. Festivālu noslēdza diskusija (dalībnieki: Mairita Lūse, Raimonds Platacis, Andris Kažemāks un Māris Olte), par to, ko atkritumu samazināšanai varam darīt mēs ikviens individuālā līmenī, kā būtu jāmaina domāšana, un kas būtu jādara pašvaldībām, valsts pārvaldei, likumdevējiem un ražotājiem, un kā šo atbildību dalīt. Izskanēja atziņa, ka no atkritumu problēmas nav iespējams aizbēgt, pat pārceļoties uz dziļiem laukiem “prom no civilizācijas”. Arī ja mēs izliekamies atkritumu problēmu neredzam  (atkritumus taču kāds aizved prom un novāc no acīm!), tā skar ikvienu. Pat mūsu asinsritē un krūts pienā atrodamas mikroskopiskas plastmasas daļiņas. Tāpēc saražotie atkritumi ir visas sabiedrības atbildība, kas jārisina kopīgiem spēkiem, ne tikai individuāli veicot atkritumu šķirošanu vai pievēršoties zero waste dzīvesveidam, bet arī ietekmējot lēmumu pieņēmējus un ražotājus.

Festivāls norisinājās ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Festivālu rīkoja Preiļu novada pašvaldība kopā ar Viduslatgales pārnovadu fondu, sadarbībā ar Preiļu Kultūras un tūrisma pārvaldi, Preiļu muižas kompleksa un parka komandu, Jauniešu centru “Četri”, Preiļu Brīvo skolu, Dabas aizsardzības pārvaldi, AS “Latvijas valsts meži”! Paldies brīvprātīgajiem, kas palīdzēja nodrošināt pasākuma norisi!

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada pašvaldība, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Last updated: 28.05.2024 23:14