Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu parkā rosījās brīvprātīgie no Latvijas un Lietuvas

15 May 2022

Šī gada 29. un 30. aprīlī Lielās Talkas laikā Preiļu parkā norisinājās projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” brīvprātīgo nometne, kurā piedalījās aktīvisti gan no Preiļiem, gan Lietuvas un arī citām valstīm.

Preiļu 1. pamatskolas skolēni no 6. c, 9. a un 5. b klasēm skolotāja Ulda Čerpakovska vadībā izgatavoja 10 pūču būrus, kas, pateicoties SIA “Vektor“ tehniskajam atbalstam, tika uzstādīti parka kokos vietās, kas varētu būt piemērotas pūču ligzdošanai. Savukārt 17 brīvprātīgo jauniešu grupa no Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators Valley”, tostarp jaunieši arī no citām valstīm, kopā ar Preiļu muižas kompleksa un parka komandu pie lielās estrādes blakus šūpolēm izbruģēja no parkā savāktajiem laukakmeņiem plašu un drošu ugunskura vietu, bet dienas noslēgumā izgatavoja trīs kukaiņu mājiņas. Kukaiņu mājiņas līdzinās dekoratīviem daudzdzīvokļu namiņiem, kur “istabās” ievietoti zari, sūnas, ķērpji, čiekuri un dažādi citi dabas materiāli. Kukaiņu mājiņas paredzētas savvaļas bitēm vientuļniecēm, taču tajās patvērumu varēs rast arī dažādi zirnekļi un vaboles. Tās palīdzēs uzturēt un vairot parka bioloģisko daudzveidību, kā arī kalpos kā praktiskais uzskates mācību līdzeklis skolēniem.

Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas) eksperti pabeidza rudenī iesākto abinieku ziemošanas vietu izveidi kanāla krastā netālu no vecās pils drupām. Abinieku ziemošanas vietas veidotas no zariem un zemes, tās dos iespēju vardēm, krupjiem un arī tritoniem rast drošu vietu, kur pārlaist ziemu. Kā paskaidroja vides eksperts Židrūnas Sinkēvičs, šīs vietas paredzētas, lai samazinātu apdraudējumu tiem abiniekiem, kas parasti ziemo zem koku saknēm, peļu alās, arī pie ēku pamatiem un tamlīdzīgās vietās.

Tāpat, iesaistoties skolēniem, viņu vecākiem, biedrības “Nature’s Sunshine” Latgales komandas aktīvistiem, un, protams, Preiļu muižas kompleksa un parka komandai, tika vākti atkritumi projekta ietvaros iztīrītā kanāla krastos pie jaunās un vecās pils. Tā kā pagājušā gada rudenī šajā vietā, tīrot gultni, tika izceltas dūņas un sanesumi, līdz ar tiem zemes virspusē nonāca liela daļa daudzos gadu desmitos kanālā izmesto atkritumu – riepas, stikla tara, trauku lauskas, iepakojuma materiāli, dažādi metāla priekšmeti, arī zvejniecības tīklu fragmenti un pat murds. Brīvprātīgie šos atkritumus uzlasīja un ievietoja Lielās Talkas baltajos maisos. Tāpat tika uzlasīti atkritumi arī citviet parkā, taču secinājums bija tāds, ka kopumā parks nav stipri piegružots, kas, acīmredzot, liecina par iedzīvotāju attieksmes maiņu un arī Preiļu muižas kompleksa un parka komandas ikdienas rūpīgo darbu.

Talkas laikā pirmo reizi tika izmantoti arī projektā iegādātie instrumenti parka kopšanai.

Par pasākuma fotografēšanu rūpējās Ieva Babre. Paldies par darbu organizēšanu un  vadīšanu Preiļu muižas kompleksa un parka komandai!

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Last updated: 28.05.2024 23:14