Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu pilī notiks renovācijas darbi

14 May 2021

Preiļu novada pašvaldība piedalās Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektā Nr. LLI-539 „Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts), lai veicinātu tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. 

Projekta aktivitātes tiek realizētas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Amatnieku biedrība AUSTRA”, kas apvieno daudzus Preiļu un apkārtējo novadu amatniekus dažādās jomās: kokamatnieki, keramiķi, rokdarbnieces, grozu pinēji, metālmeistari un vēl daudzi citi talantīgi cilvēki. Biedrība veido unikālu grāmatu “SAIMNĪKA PRĀCA”, kas no latgaļu valodas nozīmē “SAIMNIEKA DARBS”, kurā apkopo informāciju par amatnieku prasmēm.

Grāmatas ievadā ir rakstīts: “Latgales gadsimtu gaitā izkoptās amatniecības prasmes un zināšanas nav iedomājamas bez cilvēku roku darba. Šī joma ir vissenākais profesionālais vērtību radīšanas veids, kas dabas materiālus pielāgoja cilvēku dzīves vajadzībām, kā arī palīdzēja attīstīties daudzām nozarēm, tādējādi nodrošināja darbarīkus zemniekiem, zvejniekiem un citām profesijām. Jau vēsturiski amatnieks nozīmēja – brīvs cilvēks, kurš var rīkoties un strādāt pēc saviem ieskatiem – jo augstāka ir meistara meistarība, jo lielāku brīvību viņš bauda. Amatniecība šodien visdziļāk atklāj mūsu latgaļu tautas mentalitāti un nacionālo savdabību”.

Mūsdienās amatniecība ir gan labs brīvā laika pavadīšanas veids, kas pilnvērtīgi attīsta cilvēka fiziskās, prāta un emocionālās spējas, gan vienlaikus ir arī viens no visīsākajiem ceļiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tāpēc 2021. gadā tiks organizētas teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī radošās darbnīcas, kurās varēs piedalīties gan esošie amatnieki/ mākslinieki, gan arī  potenciālie, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Projekta rezultātā plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus amatniecības produktus/ pakalpojumus, kas piesaistītu tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā, kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā.

Galvenās projekta aktivitātes: Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2.stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā.

Detalizētāka informācija par projektu Preiļu novada pašvaldības mājas lapā.

Informāciju sagatavoja

Elita Jermolajeva, projekta koordinatore,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Last updated: 23.04.2024 12:44