Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Project “Healthylife” has been successfully completed

03 April 2020

Visagino kūrybos namai kartu su Dagdos savivaldybe (Latvija) įgyvendino projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį („Healthy life – first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-329). Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiko gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe. Projekto esmė, kad rizikos grupės jaunimo, neįgaliųjų socialinės problemos Visagine ir Dagdoje bus sprendžiamos kuriant komfortišką infrastruktūrą ir ją efektyviai panaudojant. Projekto tikslinės grupės atstovai – rizikos grupės jaunuoliai ir neįgalieji įgijo sveikos gyvensenos, ekologinių žinių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtos ir įgyvendintos naujos socialinės įtraukties priemonės, skirtos socialinei nelygybei mažinti. Siekiant nustatyti rizikos grupės vaikų ir jaunimo žinių lygį sveikos gyvensenos ir ekologijos srityse, projekto partneriai kartu atliko tyrimą “Sveikas gyvenimas”. Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, ką jaunimas žino apie sveiką mitybą, kiek iš jų sportuoja, kaip jie rūpinasi aplinka, taip pat buvo siekiama nustatyti jaunimo žinių lygį bei supratimą apie psichotropinių medžiagų neigiamą poveikį žmogaus organizmui. Visagine tyrime dalyvavo 78 respondentai, priklausantys rizikos grupei. Visagino kūrybos namų komanda su ekspertu parengė tyrimo išvadas, su kuriais galima susipažinti čia: http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/459-tyrimo-sveikas-gyvenimas-rezultatai

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, buvo parengtos ir įgyvendintos 4 programos: „Sveika mityba“, „Sportas ir jo poveikis sveikatai“, „Ekologija ir gamtos tausojimas“, „Žalingų įpročių prevencija“. 93 vaikai ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų bei Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro, turintys fizinę negalią dalyvavo bandomajame sukurtų programų testavime. Su parengtomis programomis galima susipažinti čia: http://vkn.lt/index.php/projektai/tarptautiniai/90-interreg-v-a-latvia-lithuania-programme-2014-2020/sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-ties-laimingos-ateities-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-healthylife/680-projekto-sveikas-gyvenimas-pirmieji-zingsniai-kuriant-laiminga-ateiti-healthy-life-first-steps-in-creating-happy-future-metu-parengtos-programos.

Taipogi Visagino kūrybos namų kolektyvas kartu su partneriais iš Dagdos organizavo dvi vasaros stovyklas, kuriose jaunuoliai bendradarbiavo, propagavo sveiką gyvenseną, turiningai ilsėjosi. Iš projekto lėšų atnaujintose Visagino kūrybos namų patalpose (Sedulinos al. 49) vyko patiekalų gaminimo konkursas „Master chef“. Puikiai įrengtoje virtuvėje 12 jaunuolių iš Dagdos ir 12 iš Visagino gamino patiekalus, juos apipavidalino, o žiuri vertino jų kokybę, skonį, estetiką. Projekto metu įsigytos įrangos dėka vyko tiesioginė konkurso transliacija.

Dagdoje iš projekto lėšų atnaujintame stadione buvo organizuotos jaunimo tarptautinės olimpinės žaidynės, kuriose dalyvavo po 30 dalyvių iš kiekvienos savivaldybės. Manome, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas žymiai pagerino socialinę infrastruktūrą Dagdoje ir Visagine bei sukūrė palankias sąlygas tikslinės grupės veiklai. Tikimės, kad kasmet apie 60 vaikų ir jaunų žmonių iš Latvijos ir Lietuvos įgis naujų įgūdžių naujų neformaliųjų švietimo programų metu. Tarptautinės sporto žaidynės Dagdoje ir konkursas “Master Chef” Visagine taps kasmetiniais renginiais ir tarptautinis bendradarbiavimas toliau vystysis. Primename, kad projekto biudžetas – 720 069,24 Euro, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 612 058,85 Euro, iš jų Visagino kūrybos namų biudžetas – 348 924.20 Euro, iš kurių- 26 169,31 Euro – Visagino savivaldybės administracijos kofinansavimas. Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. balandžio 01 d. ir tęsėsi iki 2020 m. kovo 31 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com.

 Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Last updated: 23.05.2024 15:28