Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Project SEE ME has been successfully completed

28 July 2022

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su Kraslavos savivaldybės Dagdos seniūnija (Latvija) ir Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centru įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ („Quality improvement and diversity development of social services for  Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)“), kodas Nr. LLI-436.

Pagrindinė projekto idėja – gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose. Veiksmingų, įvairialypių ir novatoriškų neįgalių vaikų socialinės įtraukties priemonių trūkumas, palankios šiuolaikinės socialinės infrastruktūros, kaip veiksmingos priemonės socialinėms problemoms spręsti, stoka – tokias tarpvalstybinių regionų problemas iškėlė projektas. Projekto tikslinės grupės atstovai – vaikai su specialiais ugdymosi poreikiais iš Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtos ir įgyvendintos naujos socialinės įtraukties priemonės, skirtos socialinei nelygybei mažinti.

Visų pirma, Latvijos ir Lietuvos mokytojai pagerino žinias ir įgijo naujų vertingų patirčių, kurios reikalingos organizuojant švietimo veiklą naujoje socialinėje infrastruktūroje  – lauko klasėse.

Partneriai sukūrė ir testavo 4 mokymo programas – „Linksmasis orkestras“ ir „Kino/animacijos studija“ (Visaginas), „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ ir „Fitneso ir proto terapija“ (Dagda), o Molėtuose – „Linksmoji keramika“ ir „Vilnos magija“. Taip pat buvo sukurtos naujos edukacinės priemonės – profesinio orientavimo programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Visagine buvo įgyvendinta nauja programa „Savanorystė“,  bendradarbiaujant su Visagino gyvūnų prieglauda „Padėk man“, Dagdoje  naujai sukurta programa orientuota į dizaino įgūdžių ugdymą, bei Molėtų programa – „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ supažindino vaikus su žemes ūkio darbų subtilybėmis.

Savo darbų rezultatus vaikai galėjo pristatyti Visagino, Molėtų, Dagdos miestų šventėse. Pavyzdžiui, Visagino Kalėdinės mugės metu visaginiečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę įsigyti projekto partnerių pagamintų suvenyrų – raktų pakabukų su gyvūnų prieglaudos ,,Padėk man“ logotipu, keramikos gaminių, suvenyrų iš vilnos bei kitų projekto dalyvių pagamintų kalėdinių suvenyrų.

Atlikus įgyvendintų veiklų analizę buvo pastebėta, kad edukacinės programos turinčius negalią vaikus skatina kurti, ugdo vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, sudaro galimybes jiems patirti sėkmę bei džiuginti kitus savo darbu.  Visos edukacinės programos sudarytos, atsižvelgiant į vaiko stipriąsias  savybes,  parinkti ugdymo metodai, kuria tinkamą ugdymosi aplinką, skatinančią lavėti, padedančią įsisavinti ugdymo medžiagą. Edukacinių programų autorės individualizavo darbą taip, kad kiekvieno vaiko ugdymo procesas būtų efektyvus.

Projekto metu buvo įgyvendinta nauja svarbi socialinė priemonė – sukurti „Šeimos klubai“, kurie subūrė šeimas, turinčias neįgalių vaikų, padėjo tėvams labiau įsitraukti į vaikų gyvenimą, spręsti asmenines problemas, sudarė sąlygas bendrauti su kitomis šeimomis. Visagino „Šeimos klube“  suteikta virš 240 individualių psichologo konsultacijų.

Bet svarbiausios projekto veiklos buvo skirtos vaikams – buvo organizuotos 4 stovyklos, dvi Latvijoje ir dvi Lietuvoje. Kiekvienoje stovykloje vaikai 6 dienas galėjo mėgautis bendravimu su draugais, dalyvauti edukacinėse ir sporto veiklose, vykti į ekskursijas, įgyti naujų įgūdžių. Ilgai vaikų atminty išliks nuostabūs vasaros prisiminimai, patirti nuotykiai bei sutikti nauji draugai stovykloje.

Taipogi buvo organizuotos penkios edukacinės kelionės – į „Paukščių kaimą“ Ignalinoje, „Šlyninkos malūną“ Zarasuose“, Dubingų žirgyną Molėtų rajone, Kraslavos grafo Pliaterio pilį  Latvijoje ir Preili Kačių muziejų.

Manome, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas žymiai pagerino socialinę infrastruktūrą Dagdoje, Molėtuose ir Visagine bei sukūrė palankias sąlygas tikslinės grupės veiklai. Tikimės, kad pasibaigus projektui, pradėtos veiklos ir toliau bus tęsiamos.

Primename, kad projekto biudžetas – 463478,29 Euro, iš jų š jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas 393956,54 Euro. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas– 221020,29 Euro.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. gegužės 01 d. ir tęsėsi iki 2022 m. liepos 31 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Last updated: 14.06.2024 14:09