Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Projekta beigu izvērtējuma izstrāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā

01 August 2019

Iesoļojot projekta noslēdzošajā mēnesī, Jelgavas pilsētas bibliotēka un projekta partnerorganizācijas Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka un Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka, strādā pie stratēģisko vadlīniju, mārketinga plāna un projekta pētījuma izstrādes, lai apkopotu un novērtētu projekta rezultātus, kā arī izvērtētu nākotnes prespektīvas un ilgtermiņa ieguvumus. Izstrādātie materiāli tiks piedāvāti arī plašākai auditorijai, īpaši bibliotēku nozares pārstāvjiem, tie kalpos, kā uzskates materiāls inovatīvu bibliotēkas pakalpojumu izstrādei, uzsverot pašapkalpošanās pakalpojumu ieviešanas nozīmīgumu.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, kā vadošais partneris, sadarbībā ar Biedrību “Ideju un inovāciju institūts” izstrādā “Beigu izvērtējums par labo praksi pašapkalpošanās risinājumu ieviešanā pārrobežu sadarbības bibliotēkās” (angļu val. “Ex-post analyses on the best approaches of the introduction of the self-service solutions in cross border libraries”.

Beigu izvērtējums aptver analīzi par bibliotēkās ieviestajiem pašapkalpošanās risinājumiem un pakalpojumiem, labo praksi un gūtās mācības no šo pašapkalpošanās risinājumu  ieviešanas. Izvērtējumā tiks ietverti piemēri no citu valstu bibliotēkām tālākai pašapkalpošanās risinājumu pilnveidei un attīstībai. Kā arī tiks izstrādāti ieteikumi tālākai pašapkalpošanās principu un risinājumu attīstībai projekta partneru bibliotās, kā arī citās bibliotēkās Interreg Latvijas-Lietuvas programmas teritorijā un ārpus tās.

31. jūlijā Biedrība “Ideju un inovāciju institūts” organizēja Jelgavas pilsētas darbinieku fokusgrupas interviju, lai izvērtētu darbinieku domas par projekta realizāciju, rezultātiem, nākotnes vīziju, kā ieviestie pakalpojumi varētu tikt attīstīti turpmākajā bibliotēkas darbā.

Projekta partneri izstrādātos materiālus prezentēs projekta noslēguma konferencē šī gada 29. augustā, kas norisināsies Jelgavas pilsētas bibliotēkā.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja: Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Related tags:

Last updated: 25.06.2024 16:02