Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

23 May 2018

Projekta partneri tiekas Jelgavā

Piektdien, 18.maijā Jelgavā aizvadīta projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” vadības grupas sanāksme, kurā projektā iesaistītie partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde – dalījās ar līdz šim paveikto un pārrunāja nākamos soļus projekta mērķa sasniegšanā.

Līdz šim projekta partneri ir veiksmīgi uzsākuši projekta aktivitāšu īstenošanu un darbs ļoti aktīvi turpināsies arī 2018.gada otrā pusē, kad tiks pilnveidota apziņošanas sistēma Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, piemēram, sirēnu un radiokomunikācijas termināla iegāde, uzlabots operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs – operatīvie transportlīdzekļi, glābšanas laivas un uzstādītas papildus videonovērošanas kameras.

Tāpat tiks pilnveidotas zināšanas un iemaņas 2018.gada rudenī, organizējot teorētiskās un praktiskās mācības operatīvo glābšanas dienestu speciālistiem, uzlabojot sadarbību dažādu iespējamo vides risku novēršanā pierobežas teritorijā, kā arī izglītota sabiedrība par dažādiem ar vides risku mazināšanu saistītiem pasākumiem, organizējot dažādas izglītojošās kampaņas, konkursus skolēniem, informatīvi izglītojošos pasākumus pilsētu svētkos un citos publiskos pasākumos.

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 

Kontakti:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005455
E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv

Last updated: 21.06.2024 11:26