Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Projekta partneri tiksies Liepājā, lai plānotu projekta noslēguma mēnesi

05 August 2019

2019. gada 7. augustā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālē “Vecliepājas rūķis” tiksies Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada projekta LLI-110 “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” projekta partneri, lai piedalītos 3. Projekta Vadības komitejas sanāksmē un 7. Projekta darba grupas sanāksmē.

Ir aizsācies projekta noslēdzošais mēnesis, tāpēc tikšanās laikā tiks pārrunātas projekta aktualitātes, izvērtēti jau esošie projekta rezultāti un ieguvumi, kā arī tiks plānota projekta noslēguma konference.

Projekta darba grupas sanāksmes dienas kārtība pieejama ŠEIT

Projekta Vadības komitejas sanāksmes dienas kārtība pieejama ŠEIT

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja Jelgavas pilsētas bibliotēka

Related tags:

Last updated: 26.06.2024 15:10