Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Projektas „Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį“

10 April 2018

2018 m. balandžio 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti bendras Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos ir Daugpilio Jėzaus Širdies parapijos projektas „Ignalina ir Daugpilis prieš skurdą ir socialinę atskirtį“ Nr. LLI-322. Numatoma šio projekto trukmė – 24 mėnesiai. Vedantysis projekto partneris yra Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija, projekto partneris – Daugpilio Jėzaus Širdies parapija.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2018-2020 programą. Bendras projekto biudžetas sudaro 199 700,00 Eurų.

Projektas sieks mažinti socialinę atskirtį bei suteiks galimybes ją patiriantiems vaikams mokytis naujų įgūdžių, atrasti savo talentus ir didinti pasitikėjimą savimi. Projekto veiklomis bus siekiama įtraukti 400 socialiai pažeidžiamų vaikų iš Ignalinos ir Daugpilio regionų. Planuojama organizuoti dešimt vaikų stovyklų Lietuvoje ir Latvijoje, vystyti su jais dirbančių darbuotojų ir savanorių kompetencijas, ir įrengti Jaunimo dienos centrą Ignalinoje. Stovyklose vaikai įvairiomis veiklomis mokysis savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių, dalyvaus  kūrybinėse ir komandinėse  (muzikos, dailės, sporto ir kt.) programose ir tokiu būdu ugdys labiau pasitikinčią asmenybę. Siekiant projekto veiklų tęstinumo Ignalinos parapijos patalpos bus remontuojamos ir pritaikomos Jaunimo dienos centrui. Tikimasi abiejų partnerių bendradarbiavimo ir po projekto pabaigos.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT

Last updated: 15.04.2024 12:38