Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Projekto „Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476“ veiklos pristatytos konferencijoje, skirtoje kraštovaizdžio ir želdinių formavimui

30 November 2021

Lapkričio pabaigoje „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo“ biologinės įvairovės tyrėjų grupė dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Kraštovaizdžio formavimo, želdinių ir želdynų gerovės kūrimo uždaviniai ir iššūkiai“ (2021 11 26).

Gamtos apsaugos ekspertas Žydrūnas Sinkevičius pristatė pranešimą „Istorinių parkų želdinių tvarkymas išsaugant biologinę įvairovę – patirtis ir iššūkiai“. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su tarptautinio Lietuvos-Latvijos Interreg V-A programos projekto „Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476“ iniciatyva atliktų biologinės įvairovės tyrimų medžiaga ir rengiamomis senųjų dvarų parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gairėmis.

Nuotoliniu būdu vykęs renginys sutraukė gausų specialistų ratą (pranešimo metu dalyvavo daugiau kaip 80 klausytojų), kurie aktyviai dalyvavo pateikdami klausimus pranešėjams ir įsijungdami į turiningas diskusijas.

Projektas „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“ 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.​

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

​Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.

 

Programos tinklapis www.latlit.eu.

ES tinklapis www.europa.eu.

Last updated: 21.06.2024 11:26