Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Realizētas teorētiskās apmācības Dobelē

23 August 2021

No š.g. 3. līdz 6. augustam, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā tika organizētas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” (LLI-539 Tour de Crafts) teorētiskās apmācības divām grupām. Pirmajai grupai apmācībās tika organizētas 3. un 4. augustā, bet otrajai 5. un 6. augustā, katrā no grupām piedalījās 20 jaunie uzņēmēji, amatnieki, pašnodarbinātie un citi interesenti no Latvijas (Dobeles, Balvu un Preiļu pašvaldībām).

Teorētiskās apmācības vietējiem amatniekiem tika organizētas par šādām tēmām:

 • Tūrisma produktu veidošanas pamatprincipi un pakalpojumu vieta tūrisma piedāvājumā (tūrisma tendences), lektors Ēriks Lingebērziņš,
 • Brendings (Jēdzieni: zīmols, identitāte, mērķi – kam un kad identitāte vajadzīga un kā tas darbojas, zīmola būtība, personība un vizuālā identitāte), lektore Gundega Kalendra,
 • Digitālie risinājumi (Digitālā mārketinga kanāli, pircēja ceļš digitālajā vidē, mērķu izvirzīšana un analīze katrā no pircēja ceļa posmiem, vizuālo materiālu izveide, apmaksāta reklāma digitālajos kanālos), lektore Inga Priedīte.

Apmācību dalībnieki bija ļoti atvērti un aktīvi piedalījās apmācībās, iesaistījās grupas un individuālajos darbos, attīstot un popularizējot savus produktus.

PROJEKTA MĒRĶIS ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Vairāk par projektu skatīt Dobeles PIAUC mājas lapā.

Pasākumi tiek organizēti projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” ietvaros (Nr.LLI-539). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Kopējais projekta budžets ir EUR 816 946,72, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – EUR 694 404,70. Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa – www.latlit.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 28.05.2024 23:14