Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

  • Bringing neighbours closer

    Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

    About the programme
  • Bringing neighbours closer

    Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  • Bringing neighbours closer

    Bringing neighbours closer

    Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var iegūt mūsdienīgu 21.gadsimta izglītību

28 May 2018

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) maina studēšanas procesa principus, ieviešot „SalesLabs” koncepciju 10 studiju priekšmetos visās tās fakultātēs un studiju procesa laikā izstrādājot risinājumus vietējo uzņēmēju reālajām problēmām.

„Jaunieši nelasa garus tekstus” – ir plašāk zināmais jaunās paaudzes apzīmējums studentiem, kuri šobrīd ienāk augstākajā izglītībā. Tomēr tas nav vienīgais 21.gadsimta paaudzes apzīmējums. Tas, ka viņi ir vairāk orientēti uz sasniegumiem, zaļāk domājoši un spēj labāk strādāt grupās nekā iepriekšējā paaudze, tiek izcelts mazāk. Sekojot laikam, jāmainās arī akadēmijai, studiju process jāveido interesantāks, laikam un situācijai atbilstošāks, efektīvāks un uz rezultātu orientētāks.

Studentiem tas nozīmē, ka kursa priekšmeta saturā teorijas apguve tiek pakārtota praktisku uzdevumu risināšanai un sastāda 30% no priekšmeta vielas. Turpretim 70% kursa vielas tiek veltīti uzņēmumu problēmu situāciju risinājumu meklēšanai. Šie uzņēmumi tiek atlasīti no vietējā Latgales reģiona konkursa kārtībā. Prasības uzņēmumiem – tiem jārealizē tirgū jauns produkts un jābūt atbilstošiem risināmās problēmas piemērotībai docētāju vadītajam studiju kursam.

Stāsta projekta „SalesLabs” vadītājs Māris Igavens: „Šādā veidā RTA risina divas globālas problēmas – dod jauniešiem zināšanas, kas ir atbilstošas vietējā darba tirgus prasībām, nodrošina tos ar praktisku pieredzi un ierakstu CV, kas pirmajā darba intervijā varētu iztrūkt citiem konkurentiem. Otrkārt, sniedz atbalstu Latgales uzņēmējiem, kas attīsta jaunus produktus un, iespējams, meklē labākos, perspektīvākos kadrus”.

18.maijā notika pavasara sezonas noslēguma pasākums „SalesLabs Spring Session ‘18”. Pasākuma mērķis bija studentu izstrādāto darbu prezentācija uzņēmumiem, kas tika uzņemti pavasara sezonā (ZS „Kotiņi”, IK „Elizety”, ZS „Lūsēni”, SIA „Margret”, ZS „Juri”). Jaunā metode tiks aprobēta divu gadu garumā līdz 2019.gada jūlijam, un tā jau šobrīd iekļauta RTA attīstības plānā, kas nozīmē jaunās metodes pakāpenisku integrāciju visos studiju kursos. Pasākuma kopējais ERDF finansējums ir 0.447 miljoni eiro.

Pēc aizvadītās pirmās „SalesLabs” pavasara sezonas gandarīti palikuši kā studenti un pasniedzēji, tā arī uzņēmēji, ar kuriem tika strādāts šajā semestrī.

Pasniedzēju atsauksmes

Iveta Dembovska: „Projekts ir super! Tā ir fantastiska iespēja kaut ko mainīt dzīvē un lekcijās!”

Andris Igavens: „Projekts studentiem mācīšanās procesu padara interesantāku, vairāk pietuvinātu dzīvei. Izdošanās gadījumā studentu produktam ir tiešs pielietojums dzīvē.”

Uzņēmēju atsauksmes

SIA Margret: „Manuprāt, sanāca ļoti labi. Studenti ar uzviju sevi attaisnojuši, neskatoties uz to, ka tikai divas reizes apmainījāmies ar e-pastiem. Savu darbu viņi izdarīja vairāk, kā mēs bijām gaidījuši.  Laika trūkums ikdienas darbos laikam ir tas, kas kavē ķerties pie šādu ideju izstrādes.”

Z/S „Kotiņi”: „Paldies studentiem, kas ieguldīja tiešām tik milzīgu darbu. Viņi ir vairāk kā attaisnojuši mūsu cerības par šo sadarbību. Mums tagad ir kārtīgi jāsagremo šī informācija un jāskatās nākotnē ar jauniem izaicinājumiem. Esam vienojušies ar studentiem un pasniedzēju sadarbību turpināt arī nākošajā semestrī arī ārpus projekta studiju kursa.”

Z/S „Juri”: „Mēs esam priecīgi par sadarbību! Z/S „Juri” šāda veida pieeja kā pētījums ar iecerētu pircēja aptauju vēl nekad nav bijusi. Patīk studentu elastīgā pieeja, lai rezultātā iegūtu mums vēlamo risinājumu.”

Nākamā sezonā sāksies 2018.gada septembrī, un tajā piedalīsies pieci studiju kursi, uz kuriem pieteikšanās jau ir sākusies: Silvijas Mežinskas vadītais kurss „Tekstila dizains”, Lienes Amantovas-Salmanes „Projekta vadība”, Jurija Musatova „Programmēšana”, Gunta Koļča „Robotikas praktikums” un Sandras Murinskas „Elektronisko un drukāto mediju praktikums”.

Uzņēmēji, kas vēlas piedalīties un saņemt daudz jaunu ideju problēmsituāciju risināšanai, jau var reģistrēties mūsu sociālo tīklu projekta „Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās”/ SalesLabs,  No: LLI-184 lapā Facebook.com/SalesLabor.

Savukārt studenti, kuri vēlas iegūt mūsdienīgu 21.gadsimta izglītību, piesakieties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!

 

Projekts “Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās/ SalesLabs” Nr. LLI-184. tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014-2020 atbalstu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 23.05.2024 15:28