Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

SECOND PARTNER’S MEETING

28 September 2020

2020 m. rugsėjo 11 d. įvyko projekto, „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436 skirto gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose, darbo grupės posėdis ZOOM platformoje. Dalyvavo Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro bei Dagdos savivaldybės komandos.  Projekto partneriai dalinosi pasiekimais, su kokiais iššūkiais susiduria bei gvildeno kitus aktualius klausimus.  Daug buvo diskutuota apie edukacines programas. Pedagogai pasidalino idėjomis, mintimis bei edukacinių programų rengimo patirtimi. Ypač daug dėmesio sulaukė profesinio orientavimo programa, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Ši programa  padės vaikams ugdyti savanorystės įgūdžius, mokys gailestingumo ir atjautos.

Aptartas ir dar vienas labai svarbus klausimas –  tai projekto rudens veiklos.  Deja numatytos veiklos nukeliamos, nes situacija dėl COVID-19 nesikeičia, todėl suplanuotus darbus tenka koreguoti. Nors esama situacija nedžiugina, tačiau posėdžio dalyviai nusiteikę optimistiškai ir  išsiskirdami vieni kitiems linkėjo sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Last updated: 21.06.2024 11:26