Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Stiprina civilās un vides aizsardzības kapacitāti

01 March 2018

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai iegādāts kvadricikls, kas palīdzēs nodrošināt ātru un mobilu reaģēšanu negadījumu un to seku novēršanas gadījumos grūti sasniedzamās vietās.

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam pārrobežu sadarbības ietvaros tiks uzlabots Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs, organizētas mācības, uzlabota agrīnās brīdināšanas sistēma un operatīvās informācijas apmaiņa un sadarbība starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem dažādu iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju novēršanā, kā arī nodrošināta iedzīvotāju informēšana krīzes situācijās.

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

Related tags:

Last updated: 20.04.2024 15:20