Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Summer camp “THE SUN OF LIFE” in Latvia

01 August 2021

The summer camp “The sun of Life” was organized in Dagda, Latvia from 19 to 27th of July.  13 children took part in it.

No 19.jūlija līdz 24.jūlijam Dagdā noslēdzās jauniešu vasaras nometne – “DZĪVESSAULE”. Kopumā nometnē piedalījās 13 dalībnieki.

Sešu dienu garumā nometnes dalībniekiem aktivitātes plānotas tā, lai bērni spētu atpūsties, brīvi un nepiespiesti justies, vienlaikus gūstot praktiskas, dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas.

Nometnes misija: veicināt kognitīvo, uzvedības, fizisko un morālo izaugsmi, piedāvājot jaunu, izaicinošu un saistošu pieredzi bērniem (bērniem ar novirzi) , kur viņi var pārbaudīt un pielietot jaunas sociālās zināšanas un prasmes, kuras pēc tam var pārnest uz turpmāko dzīvi.

Nometnes ietvaros tika organizētas 2 izbraukuma dienas, kuras laikā bērni gan aktīvi nodarbojās ar kustību aktivitātēm, gan iepazina dabu. Tika pieaicināti dažādi speciālisti, lai dažādotu un pilnveidotu bērnu zināšanas burbuļu rīku veidošanā gan balonu figūru veidošanā, gan foto dizainā. Tika ceptas picas, spēlētas attīstošās rotaļas u.c. aktivitātes, kas veicināja integrāciju, attīstīja spējas un talantus, uzlaboja pašsajūtu, emocionālo stāvokli un pašapziņu.

Nometnes organizatori, dalībnieki, pedagogi neslēpa prieku par paveikto, tomēr arī uzsvēra, ka, nometnei tuvojoties noslēgumam, pārņem dalītas izjūtas.

Nometnes plānošanas periods bija garš, bet pati nometne paskrēja ļoti ātri. Katra diena bija piepildīta. Saule, vējš, lietus, daba un ūdens – tika izbaudīts viss.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

Last updated: 26.06.2024 15:10