Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Tarptautinio projekto “Išsaugok praeitį ateičiai, LLI-476” baigiamosios konferencijos medžiaga

25 January 2023

Š. m. sausio 24–25 d. Preiliuose (Latvija) ir Antalieptėje (Lietuva) vyko 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ (LLI-476, Save Past for the Future) baigiamoji konferencija.

Organizatoriai pristatė projekto teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje atliktų istorinių dvarų parkų biologinės įvairovės tyrimų bei ekosisteminių paslaugų vertinimo rezultatus ir įgyvendintas parkų būklės gerinimo priemones. Patirtimi dalinosi Latvijos ir Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo apsaugos specialistai, gamta pagrįstų sprendimų kūrimo ir įgyvendinimo pavyzdžius didžiuosiuose Danijos miestuose pristatė Amphi Consult atstovė Frida Seidelina, gamtinio karkaso integravimo į miestų planavimo procesą subtilybes aptarė Vilniaus universiteto doc. dr. Ričardas Skorupskas. Lietuvos gamtos fondo gamtos apsaugos specialistas Alvydas Gintaras pristatė tarptautiniu ir nacionaliniais lygmenimis saugomo vabalo – niūriaspalvio auksavabalio – apsaugos problemas ir iššūkius, šio reto vabzdžio natūralių bei antropogeninės kilmės (pavyzdžiui, senųjų dvarų parkų) buveinių būklės gerinimo priemones. Aptartos projekto “LLI-476, Save Past for the Future” metu sukurtos ir taikytos edukacinės priemonės, skatinančios jaunąją kartą giliau pažinti senųjų dvarų parkų biologinę įvairovę bei domėtis juose esančių vandens telkinių kokybe.

Konferencijos dalyviams pristatytas ir padovanotas lietuvių ir latvių kalbomis išleistas projekto leidinys „Istorinių parkų priežiūros vadovas biologinei įvairovei išsaugoti“ , pravestos ekskursijos projekto partnerių tvarkytuose Preilių dvaro ir buvusio Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyno parkuose. Preiliuose įvyko ir video filmo, kuriame pristatytos projekto veiklos ir pasiekimai, premjera.

Renginio metu buvo pristatyta tarptautinio projekto “EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse” kilnojama paroda “Pelkininkystės produktai: tvariai ūkininkaudami švelniname kimato kaitą!”, kurioje eksponuojami tradiciniai ir inovatyvūs produktai, pagaminti iš pelkėse augančios biomasės.

Konferencijos organizavo:

Preilių savivaldybės administracija (Latvija)

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas (Lietuva)

VšĮ Inovatorių slėnis (Lietuva)

Konferencija tarptautinio projekto „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ (LLI-476, Save Past for the Future) dalis. Projektą remia 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.​

Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.

Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.

Programos tinklapis www.latlit.eu

ES tinklapis www.europa.eu

Last updated: 26.06.2024 15:10