Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

The results of non-formal educational programs pilot testing in Visaginas

26 September 2019

Dalinamės informacija apie 4 testuotas ir aprobuotas neformaliojo ugdymo programas pagal projektą „Healthylife“.

2019 m rugsėjo 10 d. Visagine įvyko Tarptautinio projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Healthy life – first steps in creating happy future“) (Healthylife) kodas Nr. LLI-329 partnerių darbinis susitikimas. Pagal šį projektą buvo parengtos ir testuojamos 4 neformaliojo ugdymo programos: sveika mityba, sportas ir jo poveikis sveikatai, ekologija ir gamtos tausojimas, žalingų įpročių prevencija. Programos buvo testuojamos nuo 2019 m. vasario mėn. iki birželio mėn. Visagino ir Dagdos savivaldybėse. Be likusios darbotvarkės, vienoj iš  susitikimo dalyje dviejų šalių mokytojai pristatę išvadas ir rezultatus, pasidalijo savo įžvalgomis ir pateikė informaciją, ką reikėtų keisti ir kokiai programos tematikai reikalinga skirti daugiau dėmesio, kokie metodai buvo efektyviausi, bei kas šiose programose sudomino šiuolaikinį jaunimą. Šiandien kviečiame ir Jus susipažinti su šią informaciją.

Programos „Žalingi įpročiai“ išvados:

Programos testavimas vyko nuo 2019 m. vasario mėn. kiekvieną trečiadienį po 2 valandas. Testuojamos programos tikslinė grupė – 13 – 16 m. jaunuoliai.

Programos tikslas – ugdyti jaunuolius, motyvuotus sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako gaminių, ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Testuojant šią programa, buvo pastebėta, kad šiuolaikinis jaunimas labiausiai įsisavina informaciją per praktinę veiklą. Todėl teoriniu paskaitų metu, jiems buvo sunku susikoncentruoti ilgesnį laiką. Kalbant apie praktines paskaitas, jaunimui labai patiko demonstracinės priemonės, tokios kaip 3 D akiniai, imituojantis apsvaigimą nuo alkoholio, rūkanti lėlė, alkotesterio naudojimas. Galima teigti, kad šiuolaikinis jaunimas geriausiai įsisavina informaciją per praktines veiklas, t.y. patys pabandydami.

Paskaitos „Priklausomybė nuo kompiuterinių technologijų“ metu, didelis dėmesys buvo skirtas jaunuolių priklausomybės lygiui išsiaiškinti. Tam buvo pasiūlyta jaunuoliams užpildyti savikontrolės anketą “Ar esi priklausomas nuo kompiuterio?“. Užpildę anketas, jaunuoliai sumavo balus ir turėjo galimybę išsiaiškinti, kiek jie yra priklausomi nuo kompiuterio. Dar jaunuoliai pildė Bergeno universiteto mokslininkų sukurtą priklausomybės nuo „Facebook“ skalę (dar vadinama Bergeno skale). Tai leido jaunuoliams įsivertinti, kiek jie yra priklausomi nuo šio socialinio tinklo. Tokios veiklos yra labai naudingos, nes jaunuoliai patys analizuoja apie save, vertina ir įsivertina, turi galimybę suprasti kiek jie yra priklausomi.

Bendros išvados: Projekto dalyviai įgijo supratimą apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.

Projekto metu buvo ugdomi dalyvių gebėjimai elgtis saugiai ir atsakingai: išmoko galvoti apie poelgių pasekmes, išmoko vengti pavojingų medžiagų ir situacijų, supranta ir geba atsispirti smalsumui ir kitų siūlymams pabandyti rūkyti, vartoti alkoholį ir psichotropines medžiagas.

Projekto dalyviai įgijo supratimą kad sveikata – prioritetinė vertybė ir ją būtina saugoti ir stiprinti ir tausoti sveikatą. Taip pat įgytos žinios ir įgūdžiai buvo pritaikyti, kuriant socialinius filmukus. Jaunuoliai patys kūrė scenarijų, filmavo ir montavo filmukus. 4 socialiniai filmukai yra patalpinti www.youtube.com  tinklapyje.

PASIŪLYMAI.

Įgyvendinant „Žalingų įpročių“ programą, siūloma daugiau dėmesio skirti praktiniams užsiėmimams. Čia būtina demonstruoti inovatyvias priemones: pvz. akiniai, imituojantys apsvaigimą nuo alkoholio ir „rūkanti lėlė“ bei kt. Kadangi šiuolaikiniai vaikai ir jaunuoliai yra labai imlūs ir gyvena technologijų amžiuje, jiems reikia sudaryti sąlygas įsisavinti informacijai, tam reikia pasitelkti informacines technologijas.

Taip pat siūlome pateikti užpildyti įdomius testus, kad jie daugiau sužinotų apie save ir kitus. Tam vyksta aptarimas ir refleksija. Refleksijos metu dalyviai mokosi reikšti mintis, diskutuoja aktualiomis temomis, prisimena įgytas žinias, kas buvo kalbama teorinių užsiėmimų metu.

Programos „EKOLOGIJA“ išvados:

Programos testavimas vyko nuo 2019 m. kovo mėn. kiekvieną ketvirtadienį po 2 valandas. Testuojamos programos tikslinė grupė – 13 – 15 m. jaunuoliai.

Programos tikslas – Formuoti projekto dalyvių ekologinę kultūrą, požiūrį į gamtą, siekiant saugoti, globoti gamtą, racionaliai naudoti jos išteklius, dalyvauti, sprendžiant ekologines problemas.

Testuojant šią programą, pastebėjome, kad vaikai ir jaunimas ypatingai domėjosi globalinėmis ekologinėmis problemomis, jie  įgijo daugiau teorinių ir praktinių žinių apie tai, tam buvo skirta daugiau laiko, nei numatyta šioje programoje.

Reikia pažymėti, kad programos dalyviams labiau tinka video medžiaga, parengti pristatymai, kuriuose yra minimaliai teksto, o daugiau vaizdinės medžiagos. Tai rodo, kad šiuolaikinis jaunimas labiau linkęs įsisavinti vaizdinę medžiagą.

Įpusėjus programai, dalyviai panoro gilintis ir į mūsų gyvenamosios aplinkos ekologines problemas, todėl ėmė domėtis tiek mūsų miesto, tiek mūsų regiono ekologine aplinkos būsena. Todėl buvo labai prasminga vykti į Utenos atliekų tvarkymo centrą. Būtent čia jie sužinojo ir patys galėjo pamatyti atliekų, vežamų iš viso Utenos regiono, tvarkymo procesą. Pastebėję visus atliekų centre esančius technologinius procesus, dalyviai įgijo žinių, kaip tausoti gamtos išteklius, kaip jie gali prie to prisidėti. Jie suprato, kad atliekų rūšiavimas – yra pirmas svarbus žingsnis, siekiant saugoti mūsų gamtą ir pradedant spręsti ekologines problemas.

Šioje programoje nebuvo numatyta labai svarbi tema – ekologinė kosmetika, ypač tai buvo aktualu mergaitėms. Todėl jos inicijavo ir kartu parengė pristatymą apie ekologinę kosmetiką.

Kaip parodė praktika, dauguma dalyvių žino apie ekologines priemones buityje, todėl tam reikėjo skirti mažiau laiko. Taip pat tokios ekologinės priemonės yra daug reklamuojamos ir nemažai jų yra naudojama mūsų gyventojų namų ūkyje.

Kalbant apie saugumą gamtoje, ypatingas dėmesys buvo skiriamas saugumui prie vandens telkinių. Pasirodo programos dalyviai neturi daug tinkamų žinių, kaip elgtis, atsitikus nelaimei prie vandens. Tam buvo skirta daugiau valandų.

Dar viena svarbi tema, kuo domėjosi dalyviai – oro taršos problemos ir ekologinė vandenynų būklė, tam buvo skirta daugiau praktinių valandų. Buvo demonstruojama filmuota medžiaga, analizavome problemas diskutuodami, ką galima keisti, kad pagerėtų situaciją.

Visas įgytas žinias, dalyviai panaudoto kurdami plakatus, kviečiančius tausoti gamtą ir gamtos išteklius.

Dalyvių pagamintuose plakatuose atsispindi ekologinės problemos, pateikti realūs faktai apie užterštumo lygį ir tai tarsi taktinė žinutė, kaip galima prisidėti prie gamtos išteklių tausojimo. Svarbiausia išvada, kad pradėti reikia nuo savęs, kalbant apie šiukšlių rūšiavimą.

Išvados: Projekto dalyviai įgijo supratimą apie racionalų išteklių panaudojimą, gamtos apsaugą, ekologinių problemų mąstą ir galimus sprendimo būdus.

PASIŪLYMAI:

Įgyvendinant programą „Ekologiją“, siūloma daugiau skirti dėmesio praktiniams užsiėmimams, kadangi dalyviai linkę įsisavinti medžiagą, pasitelkiant informacines technologijas ir vaizdinę  medžiagą.

Skirti pakankamai dėmesio praktinių užsiėmimų metu dalyvių diskusijoms, jie linkę dalintis potyriais, mintimis, mokosi vienas kitą išklausyti ir reikšti mintis, pagrindžiant jas faktais ekologine tematika.

Programoje turi atsirasti tema apie ekologinę kosmetiką. Tam skirti daugiau praktinių valandų ir duoti dalyviams užduotį parengti pristatymus jiems aktualia tema bei dalintis žiniomis praktinių užsiėmimų metu.

Daugiau dėmesio skirti saugumui prie vandens telkinių, ypač dalyviams reikalingi praktiniai įgūdžiai.

Programos „Aktyvus gyvenimas“ išvados:

Įgyvendinant vieną iš projekto programų „Aktyvus gyvenimas“, paaiškėji, kad lauko treniruokliai netinka grupiniams užsiėmimas. Lauko treniruoklių aikštelėse nėra įrengti informaciniai stendai, kaip teisingai ir efektyviai naudotis lauko treniruokliais, ir nėra žinoma, koks treniruoklis yra skirtas tam tikrai raumenų grupei treniruoti.

Taip pat programos įgyvendinimo metu pastebėjome, kad treniruoruojantis ant lauko treniruoklių čia didelę įtaka turi oro sąlygos.

Programos akimirkas galite peržiūrėti čia:

https://www.youtube.com/channel/UCyuz2K6mNbd4btZvznnrBtg?view_as=subscriber

Treniruotės sporto salėje idealiai tinka grupiniams užsiėmimams. Praktika parodė, kad tokios treniruotės yra įdomios įvairaus amžiaus vaikams ir duoda teigiamą rezultatą.

Vertinant programos „Aktyvus gyvenimas“ įgyvendinimą, galima daryti išvadas, kad reikalinga peržiūrėti valandų jėgos ir kardio treniruotėms, čia reikalinga skirti daugiau praktinių valandų.

Jėgos treniruotės treniruočių salėje labiausiai tinka individualiems užsiėmimas, kadangi yra neįmanoma kontroliuoti daugiau asmenų, kaip tinkamai ir efektyviai atliekami jėgos pratimai ant treniruoklių. Taip pat čia būtina parinkti krūvį kiekvienam individualiai. Tokios treniruotės nerekomenduojamos vaikams jaunesnio amžiaus.

Įgyvendinant šią programą, daug dėmesio buvo skirta ir vaikams su negalia. Testuojant programą, praktika parodė, kad vaikams su fizine negalia, reikalinga atlikti daugiau tempimo pratimų ir fizinių pratimų iš gydomosios kūno kultūros.

REKOMENDACIJOS PROGRAMOS „AKTYVUS GYVENIMAS“ TOBULINIMUI:

– Įrengti informacinius stendus aikštelėse su lauko treniruokliais, kuriose būtų pateikta instrukcija, kaip teisingai ir efektyviai naudotis lauko treniruokliais, bei pademonstruota teisinga pratimu atlikimo technika.

– Peržiūrėti programą, skirtą jaunesnio amžiaus vaikams. Kadangi jėgos treniruotės treniruoklių salėje nėra rekomenduojamos vaikams iki 16 metų. Čia daugiau tinka įvairūs kardio, žaidybiniai, ar jėgos treniruotės sporto salėje be apsukinimų.

– Sudaryti atskirą pratimų kompleksą vaikams su negalia. Pakoreguoti krūvį, vaikų skaičių grupėje ir užsiėmimų laiką. Rekomenduojama parengti ir individualius pratimų kompleksus.

– Įvairaus amžiaus vaikams patinka šokių treniruotės (zumba, klasikinė aerobika, step aerobika, šiuolaikiniai gatvės šokiai). Rekomenduojama skirti papildomą skaičių praktinių valandų tokiems užsiėmimams. Kadangi tai yra tinkamas kardio krūvis, yra stiprinami širdies raumenys, yra didinamas plaučių pajėgumas ir tai turi įtakos gerai vaiko vizinei savijautai.

Galima daryti išvadas, kad programa „Aktyvus gyvenimas“ buvo naudinga, efektyvi ir įvairiapusiška skirtingo amžiaus vaikams bei vaikams su negalia, ir tai pirmas žingsnis ties laiminga ateitimi.

Programos „Sveika mityba“ išvados:

Programos testavimas vyko nuo 2019 m. kovo mėn. kiekvieną pirmadienį su neįgaliaisias, ketvirtadienį po 2  valandas dviejose grupėse:  pirma grupė 10-14 m., antroji grupė 15-18 m.

Programos tikslas – Formuoti projekto dalyvių sveikos mitybos įpročius, kultūrą, požiūrį į maisto produktų sudėtį ir ekologiškumą, sprendžiant  jaunų žmonių savijautos ir sveikatingumo problemas Testuojant šią programą, pastebėjome, kad vaikai ir jaunimas  domėjosi sveikos mitybos principais. Kadangi 15-18 metų jaunuoliai labai užimti, jie pageidavo teorines žinias pateikti praktinių užsiėmimų metu. 10-14 m. vaikams programa buvo sudėtinga, todėl po testavimo ją reikėjo paprastinti ir trumpinti teorinę dalį. Dirbant su neįgaliųjų grupe, teko keisti programos turinį ir jį išskirti atskiru poskyriu. Nes neįgalieji sunkiai suvokia teoriją, bet su malonumu atliko praktines užduotis: rūšiavo vaisius ir daržoves, mokėsi serviravimo pagrindų, kūrė progines kompozicijas iš maisto produktų, piešė, degustavo savo sukurtus patiekalus.

Testuojant programą, įgijus sveikos mitybos žinių, buvo sukurta 16 užkandžių, 16 salotų, 16 sriubų ir antrųjų patiekalų receptų, kurie šiuo metu ruošiami leidybai.

Filmukai su receptais yra patalpinti

https://www.youtube.com/channel/UCyuz2K6mNbd4btZvznnrBtg?view_as=subscriber

Projekto dalyviai įgijo žinių apie sveikos mitybos principus, produktų derinimą, cheminę jų sudėtį, patiekalų gamybą bei jų estetinį apipavidalinimą.

IŠVADOS:

1. Programą „Sveika mityba“ supaprastinti, atsisakyti sudėtingos terminologijos.

2. Išskirti programoje skyrių, skirtą neįgaliesiems.

3.Tęsti programos įgyvendinimą, pristatant ją bendro lavinimo mokykloms, norintiems šioje srityje gilinti žinias, Visagino bendruomenės nariams.

4. Padidinti valandų skaičių praktiniams užsiėmimams bei sukurtų patiekalų degustacijai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt . Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu . Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu  ir www.europa.eu. Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Last updated: 20.04.2024 15:20